മാഡിസൺ പാരിഷ്, ലൂയിസിയാന

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മാഡിസൺ പാരിഷ്  (FrenchParoisse de Madison) ഐക്യനാടുകളിലെ ലൂയിസിയാന സംസ്ഥാനത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരഷാണ്. 2010 ലെ യു.എസ്. സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഈ പാരിഷിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 12,093 ആണ്. ടല്ലൂലാ പട്ടണത്തിലാണ് പാരിഷ് സീറ്റ്. 1839 ൽ ഈ പാരിഷ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.