മതവിചാരണകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മതവിചാരണകൾ ( Inquisition) കത്തോലിക്കാ സഭയിലുടലെടുത്ത അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ചിന്താധാരകൾക്കും നിർവചനങ്ങൾക്കും (Heresies) "ദൈവദൂഷണങ്ങൾക്കുമെതിരെ" (Blasphemies) സഭ വ്യവസ്ഥാപിച്ച വിചാരണ നടപടികളെയാണ് മതവിചാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ Inquisition എന്നു പറയുന്നത്. സഭയുടെ നിയമങൾക്കെതിരെയും, സഭയുടെ ഭൗതികവും അത്മീയവും നിലപാടുകൾക്കെതിരെ നിന്നവരെയും, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും നിർവചിക്കുന്നതിൽ സഭയുടെ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചവരെയും ഇങിനെയുള്ള മതവിചാരണകൾക്ക് വിധേയമാക്കി. 12-) നൂറ്റാൻടിനു മുൻപും സഭ ഇങിനെയുള്ള മത-കുറ്റവിചാരണകൾ നടത്തി പലരേയും സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ജയിൽ വാസം മുതലായ ശിക്ഷകൾ നൽകിപ്പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നൊന്നും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിക്കുന്നതിനായി പീഠനമുറകളൂം വധശിക്ഷയും അപൂർവമായേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളു. 12-) നൂറ്റാൻടിൽ കത്താറുകൾ എന്ന വിമത വിഭാഗം യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂപം കൊൻടപ്പോൾ, അത് സഭയ്ക്കൊരു ഭീഷണിയായപ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സഭാധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് Inquisition എന്ന മതവിചാരണകൾ വ്യ്വ്സ്ഥാപിതമായത്.ഇങിനെയുള്ള ആദ്ധ്യത്തെ മതവിചാരണ 1184ൽ തെക്കൻ ഫ്രാൻസിലെ ലാങുഡോക്ക് (Languedoc) എന്ന സ്ഥലത്തു വെച്ചാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മതവിചാരണകൾ&oldid=1715792" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്