ബ്രാൻഡിങ്ങ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു ഉത്പന്നത്തേ അതുപോലെ ഉള്ള മറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര്, ചിഹ്നം,അടയാളം,രൂപം എന്നിവയോ ഇവയുടെ ഒരു മിശൃതമോ ആണ് ബ്രാൻഡിങ്ങ്.ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഓർക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.പരസൃങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വൻതോതിൽ വിൽപന നടത്തുന്നതിനും ബ്രാൻഡ് പേരുകൾ സഹായിക്കും

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്രാൻഡിങ്ങ്&oldid=2472713" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്