ഫ്ലൈയിംഗ് വിംഗ് വിമാനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വാലോ വേർതിരിച്ചു കാണാൻ കഴിയുന്ന ഫ്യുസലെജോ ഇല്ലാത്ത വിമാനമാണ് ഫ്ലൈയിംഗ് വിംഗ് വിമാനം . ഫ്ലൈയിംഗ് വിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും പൈലറ്റ്, കാർഗോ എന്നിവയെല്ലാം.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്‌ ജാക്ക് നോത്രോപ്‌ [1], ഹോർതോൻ സഹോദരന്മാർ, ചെരനോവ്സ്കി [2] തുടങ്ങിയവർ ഈയൊരു വിമാനത്തെ പറ്റി വളരെയധികം പഠിക്കയും നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമികുകയും ചെയ്തു.ഹോർതോൻ HO IX [3],BICh-3[4],നോത്രോപ്‌ N-1M[5] തുടങ്ങിയവ ആദ്യ കാല ഫ്ലൈയിംഗ് വിംഗ് വിമാനങ്ങളിൽ പെടുന്നു.

പ്രകടനം[തിരുത്തുക]

ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ആകൃതി അവയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ ഡ്രാഗ് നൽകുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഇവ വളരെ കുറവ് ഇന്ദനം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്[6]


കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]