ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:You've got mail

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒപ്പും യാന്ത്രികമായി വരുന്നോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണേ... --♥Aswini (സംവാദം) 04:24, 16 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)

Reply[reply]

ഒപ്പ് യാന്ത്രികമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്നു ആർക്കെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാമോ? --♥Aswini (സംവാദം) 17:34, 16 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)Reply[reply]