ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:US Presidents

    വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

    ലിൻഡൻ ജോൺസൺ - ലിൻഡൺ ബി. ജോൺസൺ എന്നല്ലെ?

    • അതോ ലിൻഡൻ ബി. ജോൺസൺ

    --atnair (സംവാദം) 02:34, 6 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]