ഫലകം:Wikispecies-inline

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ഒരു താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിക്കിസ്പീഷിസ് താളിലേക്ക് കണ്ണി ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഫലകമാണിത്.

ഉപയോഗരീതികൾ[edit]

{{Wikispecies-inline}}
{{Wikispecies-inline|വിക്കിസ്പീഷിസ് താളിന്റെ പേര് }}
{{Wikispecies-inline|വിക്കിസ്പീഷിസ് താളിന്റെ പേര് |ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട പേര് }}