ഫലകം:Wikinews

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

As documented in Wikipedia:Sister projects#Wikinews:

Links to pages on the Wikinews site:

 • Box format
  • {{Wikinews|SomeArticleTitle}}: Creates box with link to article SomeArticleTitle.
  • {{Wikinewscat|SomeCategoryTitle}}: Creates box with link to category SomeCategoryTitle.
 • To link in-line with other text, create an interwiki link in the format: [[Wikinews:SomeArticleTitle|reference to the Wikinews article]].
Template What it makes Where it goes
{{Wikinews}}

Edit
Talk
Links

 • {{wikinews|insert article name here}}
 • Placed next to the discussion of the event.
 • Uses parameter (i.e. insert article name here) for a manual link.
 • For multiple news articles, use {{Wikinewshas}} to save repetition.
{{Wikinewscat}}

Edit
Talk
Links

Wikinews
Wikinews
 • {{Wikinewscat|Insert category name here}}
 • Placed next to the discussion of the event.
{{Wikinewsportal}}

Edit
Talk
Links

 • {{Wikinewsportal|Insert portal name here}}
 • Placed on relevant article about place or topic near external links.
{{Wikinewspar2}}

Edit
Talk
Links

 • {{Wikinewspar2|Insert page name 1 here|Insert page name 2 here}}
 • Placed next to the discussion of the event.
{{Wikinewshas}}

Edit
Talk
Links

 • {{wikinewshas|insert description here| *Insert interwiki link to article 1 here *Insert interwiki link to article 2 here *Insert interwiki link to article 3 here *Insert interwiki link to article 4 here }}
 • Placed next to the discussion of the event.
 • Allows multiple articles to be condensed into a list.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Wikinews&oldid=886409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്