ഫലകം:Time ago

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

0 സെക്കന്റുകൾക്ക് മുമ്പ്

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

The Time ago template calculates the amount of time which has passed since a provided timestamp. The result is a string similar to one of the examples below. This template should not be used with "subst" unless you don't want the stamp to change as the user refreshes the page.

Note that due to Wikipedia's caching mechanisms, you may need to purge a page using this template to update the dynamic value.

The result is rounded down. "Month" is defined as 31 days.

Usage[തിരുത്തുക]

 • {{Time ago|timestamp}}

The timestamp can be almost any solid, readable format but to avoid ambiguity mistakes, one of the styles below is preferred.

 • magnitude parameter can be set to explicitly use certain unit. Allowed values are: seconds, minutes, hours, days, weeks, months and years.
 • min_magnitude parameter can be set to use the specified unit or bigger units. Allowed values are: seconds, minutes, hours, days, months and years.
 • ago parameter can be set to override the default usage of the text "ago".

Examples[തിരുത്തുക]

 • {{Time ago| -83 minutes}}83 മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| -334 minutes}}5 മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}9 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| Jan 21, 2001 3:45 PM}}22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| Nov 6 2008}}15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| Nov 6 2008|magnitude=weeks}}785 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| Nov 6 2008|min_magnitude=days}}15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| Nov 6 2008|min_magnitude=years}}15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
 • {{Time ago| Nov 6 2008|ago=in the past}}15 വർഷങ്ങൾക്ക് in the past

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Time_ago&oldid=1983023" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്