ഫലകം:Taxonomy/Capra

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Domain: Eukaryota /displayed  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amorphea  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Obazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Opisthokonta  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Holozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Filozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
കിങ്ഡം: Animalia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subkingdom: Eumetazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: ParaHoxozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Bilateria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Nephrozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superphylum: Deuterostomia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Phylum: കോർഡേറ്റ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Olfactores  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subphylum: Vertebrata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraphylum: Gnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Eugnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Teleostomi  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superclass: ടെട്രാപോഡ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Reptiliomorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amniota  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
..... .....
Class: Mammalia /skip  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Theriimorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Theriiformes  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Trechnotheria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Cladotheria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Prototribosphenida  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Zatheria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Tribosphenida  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subclass: Theria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Eutheria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraclass: Placentalia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Magnorder: Boreoeutheria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superorder: Laurasiatheria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Scrotifera  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Grandorder: Ferungulata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): അംഗുലേറ്റ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Order: Artiodactyla  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Artiofabula  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Cetruminantia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Ruminantiamorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Suborder: Ruminantia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraorder: Pecora  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Family: Bovidae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subfamily: Caprinae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Tribe: Caprini  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Genus: Capra  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]


Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Caprini [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as Genus)
Link: Capra (genus)|Capra(links to Capra (genus))
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taxonomy/Capra&oldid=2964618" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്