ഫലകം:Scientific American Frontiers

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Scientific American Frontiers, on season 1 of Scientific American Frontiers [simple; en].

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Purpose[തിരുത്തുക]

This template provides a convenient way to produce an external link to an episode of Scientific American Frontiers. The template can be used to link any show at the chedd-angier.com website, including the External links section or when citing it as a show as a source.

Usage[തിരുത്തുക]

Vertical layout
{{Scientific American Frontiers
| season     =
| episode    =
| name       =
}}
Horizontal layout
{{Scientific American Frontiers |season= |episode= |name= }}
Short layout

Valid with up to these three parameters (in this order) only:

{{Scientific American Frontiers |<season> |<episode> |<name>}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameter Type Description
season optional The season number in the series. All 15 seasons are currently online, so this number should run from 1 to 15. If omitted, this defaults to 1 (the first season).
episode optional The episode number of the season. The number of episodes varied by season. If omitted, an episode number is not provided. This is not currently used to generate the URL; its purpose is to help the reader find the correct episode on the page.
name optional Label to display for the link. If omitted, it defaults to the name of the article where this template is used.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Scientific_American_Frontiers&oldid=2904715" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്