ഫലകം:MongolUnicode

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

{{{1}}}

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

 • 1st parameter is the Mongolian (Todo, Manchu, Sibe) text to display
 • 2nd parameter is optional; if it is 'h' then the text is laid out horizontally; if it is any other value (e.g. 'v'), or if it is omitted then the text is laid out vertically (if the browser supports vertical layout)

Examples[തിരുത്തുക]

 • {{MongolUnicode|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ}} produces: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
 • {{MongolUnicode|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ|v}} produces: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
 • {{MongolUnicode|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ|h}} produces: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
 • {{MongolUnicode|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ<br/>ᠪᠢᠴᠢᠭ|v}} produces: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
  ᠪᠢᠴᠢᠭ

Issues[തിരുത്തുക]

Currently only IE8 and above and Chrome version 17 and later support rendering the text in top-to-bottom, left-to-right format. The browsers Firefox, Opera and Safari will render the text as left-to-right, top-to-bottom. See also

For Webkit and Firefox nightlies, it seems
-webkit-writing-mode:vertical-lr;-moz-writing-mode:vertical-lr;
works, but there are so many rendering issues, that they are probably better off not being enabled yet.

For MediaWiki issues regardring this: bugzilla:9436

Non-Font[തിരുത്തുക]

When Daicing font set to be the EUDC,

 • ZERO WIDTH JOINER at the head-place does not work.
 • NIRUGU does not work.
 • NARROW NO-BREAK SPACE does not work.

Font issues[തിരുത്തുക]

 1. MB 5.00 does not match Unicode Standard, please upgrade it to MB 5.01 (KB929763);
 2. Under certain situations ‍ᠶ‍ is incorrectly rendered as ‍ᠢ‍ or ᠵ‍ in MB 5.01 and MU 2.37;
 3. ᡓ‍ is incorrectly rendered as ᠴ‍ in MU 2.37;
 4. MB 5.01 does not render ᡯᡳ correctly (we may use ᡯᡳ᠌ instead in MB).

See also[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:MongolUnicode&oldid=2403108" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്