ഫലകം:MTL

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മോസില്ലയുടെ MPL / GPL / LGPL ത്രി-അനുവാദപത്രം അനുസരിച്ച് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര സൃഷ്ടിയാകുന്നു.
Nuvola apps mozilla.png

The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

GPL
ഈ സൃഷ്ടി ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേറാണ്; സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി താങ്കൾക്ക് ഇത് പകർത്തുവാൻ/ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ സൃഷ്ടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല; വ്യവഹാര യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനു അനുയോജ്യമെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 ഒപ്പം ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 3 എന്നിവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കാണുക. ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക.

ഇവയിൽ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള അനുമതിപത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:MTL&oldid=1816183" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്