ഫലകം:Infobox waterfall

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This Infobox template can be used in any article about a waterfall.

Usage[തിരുത്തുക]

Most commonly used parameters:

{{{name}}}
{{{alt_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{map_image}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
Location{{{location}}}
OS grid{{{grid_ref_UK}}}
OSI/OSNI grid{{{grid_ref_Ireland}}}
Coordinates{{{coordinates}}}{{{coords_ref}}}
Type{{{type}}}
Elevation{{{elevation}}}
Total height{{{height}}}
Number of drops{{{number_drops}}}
Longest drop{{{height_longest}}}
Total width{{{width}}}
Average width{{{average_width}}}
Run{{{run}}}
Watercourse{{{watercourse}}}
Average
flow rate
{{{average_flow}}}
World height ranking{{{world_rank}}}
{{{embedded}}}
{{Infobox waterfall
| name      = 
| image     = 
| image_size   = 
| caption    = 
| map_image   = 
| map_size    = 
| coordinates  = <!-- use {{Coord}} -->
| coords_ref   = 
| location    = 
| elevation   = 
| height     = 
| height_longest = 
| number_drops  = 
| width     = 
| average_width = 
| run      = 
| watercourse  = 
| average_flow  = 
| world_rank   = 
| type      = 
}}

Parameter descriptions[തിരുത്തുക]

This table describes all parameters which can be used in building an waterfall infobox. Only the name parameter must be assigned a value. Use the {{convert}} template for units. A glossary of waterfall related terms can be found at the World Waterfall Database.

Field name Description
name Required. The name of the waterfall. It will be displayed at the top of the infobox. In most cases this should be the same as the article name less any disambiguation. For example, if the article title is Selfoss (waterfall) then name=Selfoss.
alt_name If there is a common English name for the waterfall use it for the name parameter. This parameter can be used to display the name in the local language or for an alternate English name if it is commonly used. Italics should not be used. See MOS:ITALIC.
image The name of an image file to be displayed. No special formatting is needed.
image_size Used to change the display width of the image. The default and maximum value is 275 pixels. Images with a horizontal orientation (landscape mode) will generally display well at the default setting. An image with vertical orientation (portrait mode) may need to be adjusted to 180 or 220. For example, photo_width=200 and not photo_width=200px.
alt Alt text for the photo, for visually impaired readers. See WP:ALT.
caption The caption that will appear below the image if one is required.
Map related parameters
map_image or map The name of the map to be displayed. See Map display methods.
map_size or map_width Used to change the display width of the map. The default width is 240 pixels, and the maximum width is 275 pixels. See image_size above.
map_alt Alt text for the map. See WP:ALT.
map_caption The caption that appears below the map if one is required.
map_label A text message that will be displayed next to the mark. Works with label_position below. This is not functional when using the XY coordinates method for map display.
map_label_position Specifies the position of a label with respect to the mark. Valid values are left, right, top and bottom. See label above.
relief Selects a relief map when assigned any value. This option is only available for a small number of location map templates and is not functional when using the XY coordinates method. See Map display methods.
mark The image used for the mark on a map. The default is Red pog.svg. See Template:Location map for other images.
Coordinate related parameters
grid_ref_UK If the waterfall is in Great Britain, the British grid reference. For waterfalls outside of Great Britain, this field is inapplicable.
grid_ref_Ireland If the waterfall is in Ireland (whether Northern Ireland or the Republic), the Irish grid reference. For waterfalls outside Ireland, this field is inapplicable.
coordinates Use the {{Coord}} template. Will generate a location mark if a map template is used. The recommended values for {{Coord}} are type:waterbody and display=inline,title.
coords_ref Strongly recommended. Specify a citation for the coordinates using <ref>...</ref> tags.
map The area covered by a location map template.
map_caption Caption displayed below the map if necessary.
label A text message that will be displayed next to the marker. Works with label_position below. Seldom used.
label_position Specifies the position of a label with respect to the marker. Valid values are left, right, top and bottom. See label above.
mark The image to use for the marker. The default is Red pog.svg. See Template:Location map for more information.
marker_size The display width of the marker image in pixels. The default is 8.
Other parameters
location The location of the waterfall. Don't be too precise. County, state and country are good in the USA. If the waterfall is within a city specify the city, state and country. If the waterfall is in multiple counties just list the state and country. For areas in other countries adjust accordingly.
type The type of waterfall (e.g. horsetail, tiered). See this list.
elevation Elevation of the waterfall if it is noteworthy.
height The elevation of the crest to the base of the lowest drop.
height_longest The height of the longest drop.
number_drops The number of drops or vertical segments.
width The width of the waterfall measured at the crest.
average_width The width of the waterfall at average flow. Measured at the crest
run The length of the waterfall run
watercourse The name of the river, stream, creek, etc. that the falls interrupts.
average_flow The average flow rate of the watercourse.
world_rank Rank in the world by height. This should be reliably sourced.
child Used to embed this template in another. See below.
embedded Used to embed another template in this one. See below.

Examples[തിരുത്തുക]

Kerepakupai Merú[തിരുത്തുക]

Kerepakupai Merú
Angel Falls
Kerepakupai Vená
Angel Falls, Bolívar State, Venezuela
Infobox waterfall is located in Venezuela
Infobox waterfall
LocationAuyantepui, Canaima National Park, Venezuela
Coordinates5°58′7″N 62°32′16″W / 5.96861°N 62.53778°W / 5.96861; -62.53778
TypeSegmented Plunges
Elevation4,878 അടി (1,487 മീ)
Total height3,212 അടി (979 മീ)
Number of drops2
Longest drop2,648 അടി (807 മീ)
Average width350 അടി (107 മീ)
WatercourseRío Gauja
Average
flow rate
500 cu ft/s (14 m3/s)
World height ranking1st
{{Infobox waterfall
| name = Kerepakupai Merú
| alt_name = Angel Falls<br />Kerepakupai Vená
| photo = Salto Angel Dry Season.jpg
| photo_caption = Angel Falls, Bolívar State, Venezuela
| map = Venezuela
| map_width = 220
| relief = yes
| coordinates = {{coord|5|58|7|N|62|32|16|W| display = inline}}
| location = [[Auyantepui]], [[Canaima National Park]], [[Venezuela]]
| type = Segmented Plunges
| elevation = {{convert|4878|ft|abbr=on}}
| height = {{convert|3212|ft|abbr=on}}
| height_longest = {{convert|2648|ft|abbr=on}}
| number_drops = 2
| average_width = {{convert|350|ft|abbr=on}}
| average_flow = {{convert|500|ft3/s|abbr=on}}
| watercourse = [[Río Gauja]]
| world_rank = 1st
}}

Kjelfossen[തിരുത്തുക]

Kjelfossen
Kjelfossen (photo Alfred Diem)
Infobox waterfall is located in Norway
Infobox waterfall
LocationGudvangen, Norway
Coordinates60°52′29″N 06°51′43″E / 60.87472°N 6.86194°E / 60.87472; 6.86194
TypeSegmented
Total height755 മീ (2,477 അടി)
Longest drop149 മീ (489 അടി)
WatercourseKjelfossgrovi
World height ranking18th
{{Infobox waterfall
| name = Kjelfossen
| photo = Kjelfossen.jpg
| photo_width = 
| photo_caption = Kjelfossen (photo Alfred Diem)
| map =Norway
| relief = 1
| map_width = 200
| location = [[Gudvangen]], [[Norway]]
| coords = {{coord|60|52|29|N|06|51|43|E|region:NO_type:waterbody|display=inline}}
| type = Segmented
| height = {{convert|755|m|0|abbr=on}}
| height_longest = {{convert|149|m|0|abbr=on}}
| watercourse = Kjelfossgrovi
| world_rank = 18th
}}

Map display methods[തിരുത്തുക]

Display a marker on a map using a template and geographic coordinates[തിരുത്തുക]

A marker can be superimposed on a map using one of a set of special map templates. To display a marker, the geographic coordinates must be specified using the {{Coord}} template inside the |coordinates= parameter. See the documentation for {{Location map}}. The parameters for this template map to a subset of the parameters used by {{Location map}}. A map template can be found using these sources:

List of templates – Many of the listed items are redirects and a few templates may not function as expected.
Category:Location map templates - templates sorted by category.
Special:WhatLinksHere/Template:Location map/Info – a search that might help.
Special:PrefixIndex/Module:Location map/data/ – another search that might help.
Special:Prefixindex/Template:Location map – another search that might help.

All of the names begin with the words "Location map" followed by the area covered. The value you need to specify is the area name. The map template for Canada is Location map/data/Canada. In this case specify |map=Canada.

Four Corners, Canada
Infobox waterfall is located in Canada
Infobox waterfall
Example using geographic coordinates
Coordinates60°N 102°W / 60°N 102°W / 60; -102
{{Infobox waterfall
| name = Four Corners, Canada
| map = Canada
| map_caption = Example using geographic coordinates
| coordinates = {{coord|60|N|102|W|display=inline <!-- for documentation page only - not general practice --> }}
}}

By default, {{Coord}} displays in the infobox only in the page title. Parameter |display=inline,title can be added to make the coordinates display at the top of the page as well.

Template embedding[തിരുത്തുക]

This template can be embedding in another infobox template by adding the code |child=yes. To embed another template in this one use |embedded={{Infobox ....

Microformats[തിരുത്തുക]

The articles created using this template include an hCard microformat. For more information read this.

Tracking category[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_waterfall&oldid=3277252" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്