ഫലകം:Infobox medical speciality

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
{{{title}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
System{{{system}}}
Focus{{{focus}}}
Subdivisions{{{subdivisions}}}
Significant diseases{{{diseases}}}
Significant tests{{{tests}}}
Specialist{{{specialist}}}

This infobox creates a list of items that can be used to describe a medical specialty.

Parameters[തിരുത്തുക]

The infobox handles the following parameters:

  • title
  • image
  • caption ... will add a text directly underneath the image.
  • system ... may or may not be included. This refers to the system that a specialty focuses on, for example the heart by cardiologists.
  • focus ... may or may not be included. This refers to the focus of a specialty if it is not a system, for example children by paediatricians.
  • subdivisions ... may be included. This refers to sub-specialities, such as radiation oncology for oncologists.
  • diseases ... will display as Significant diseases and can be used to briefly state the major diseases that are managed by the specialty.
  • tests ... will display with the heading Significant tests and can be used to briefly state major tests employed by this specialty.
  • specialist ... is used to display the name of the specialist who operates in this speciality.

Examples[തിരുത്തുക]

Sports medicine
Diagram indicating bloodflow through the human heart
Blood flow diagram of the human heart.
Blue components indicate de-oxygenated blood pathways and red components indicate oxygenated pathways.
SystemMusculoskeletal
Focus
Sports
especially athletics
Significant diseases
Significant testsMusculoskeletal tests
SpecialistSports physician
{{Infobox medical specialty
| title = Sports medicine
| image = [[File:Heart diagram blood flow en.svg|225px|Diagram indicating bloodflow through the human heart]]
| caption = {{longitem|Blood flow diagram of the human heart.<br/>Blue components indicate de-oxygenated blood pathways and red components indicate oxygenated pathways.}}
| system = [[Musculoskeletal system|Musculoskeletal]]
| focus = {{longitem|[[Sport]]s<br/>{{nobold|especially [[Athletics (sport)|athletics]]}}}}
| subdivisions = 
| diseases = {{ublist|class=nowrap |[[Trauma (medicine)|Trauma]] |[[Muscle strain]] |[[Sports injury|Sports injuries]]}}
| tests = [[Musculoskeletal]] tests 
| specialist = Sports physician
}}
Immunology
line-height:1.25em
SystemImmune
Subdivisions Genetic (Immunogenetics)
Significant diseases
Significant tests
SpecialistImmunologist
{{Infobox medical specialty
| title = Immunology
| image = [[File:MRSA, Ingestion by Neutrophil.jpg|180px]]
| caption = {{longitem|line-height:1.25em|A bacterium ([[MRSA]], yellow) being ingested by an immune cell ([[Neutrophil]], purple).}}
| system  = [[Immune system|Immune]]
| subdivisions = {{hlist|class=nowrap |[[Cellular immunology|Cellular]] |[[Clinical immunology|Clinical]]}} {{nowrap|[[Immunogenetics|Genetic {{smaller|(Immunogenetics)}}]]}} {{hlist|class=nowrap |[[Humoral immunology|Humoral]] |[[Molecular immunology|Molecular]]}}
| diseases = {{ublist|class=nowrap |[[Autoimmune disease]] |[[Hypersensitivity]] |[[Immune disorder]] |[[Immunodeficiency]]}}
| tests = {{ublist|class=nowrap |[[Agglutination]] |[[Immunoassay]] |[[Immunoprecipitation]] |[[Serology]]}}
| specialist = [[Immunologist]]
}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_medical_speciality&oldid=2366155" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്