ഫലകം:Infobox Battery

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
specific energy {{{EtoW}}}
energy density {{{EtoS}}}
specific power {{{PtoW}}}
Charge/discharge efficiency {{{CtoDE}}}
Energy/consumer-price {{{EtoCP}}}
Self-discharge rate {{{SDR}}}
Time durability {{{TD}}}
Cycle durability {{{CD}}}
Nominal cell voltage {{{NomV}}}
Charge temperature interval {{{CTI}}}
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]
{{Infobox Battery
| image  = [[Image:imagename.jpg|200px]]
| caption = Image caption text
| EtoW  = Energy/weight in [[Watt hour|Wh]]/kg
| EtoS  = Energy/size in [[Watt hour|Wh]]/[[Liter|L]]
| PtoW  = Power/weight in [[Watts|W]]/[[Kg]]|
| CtoDE  = Charge/discharge efficiency (%)
| EtoCP  = Energy/consumer-price in [[USD|US$]]/[[Watt hour|Wh]] 
| SDR   = [[Self-discharge]] rate (%/month)
| TD   = Time durability
| CD   = [[Cycle durability]] in [[Cycle#physics|cycles]]
| NomV  = [[Nominal cell voltage]] in [[Volts|V]]
| CTI   = Charge temperature interval
}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Battery&oldid=1042572" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്