ഫലകം:Hlist

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template creates horizontal lists. Each item in the list may have CSS styles added to it individually, by appending a numbered parameter.

Usage[തിരുത്തുക]

Basic usage

{{hlist|first item|second item|third item|...}}

All parameters

{{hlist
|first item|second item|third item|...
|class   = class
|style   = style
|list_style = style for ul tag
|item_style = style for all li tags
|item1_style = style for first li tag |item2_style = style for second li tag |...
|indent  = indent for the list
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

 • Positional parameters (1, 2, 3...): these are the list items. If no list items are present, the module will output nothing.
 • class: a custom class for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. plainlinks.
 • style: a custom CSS style for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. font-size: 90%;.
 • list_style: a custom CSS style for the <ul>...</ul> tags around the list. The format is the same as for the |style= parameter.
 • item_style: a custom CSS style for all of the list items (the <li>...</li> tags). The format is the same as for the |style= parameter.
 • item1_style, item2_style, item3_style...: custom CSS styles for each of the list items. The format is the same as for the |style= parameter.
 • indent: this parameter indents the list. The value must be a number, e.g. 2. The indent is calculated in em, and is 1.6 times the value specified. If no indent is specified, the default is zero.

Examples[തിരുത്തുക]

Markup Renders as
{{hlist|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9
{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item_style=color:blue;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place
{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item_style=color:blue;|indent=2}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place
{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place

Avoiding Linter errors[തിരുത്തുക]

{{hlist}} will produce Linter errors if placed inside a template that uses <span>...</span> tags, such as {{small}}, {{smaller}}, {{larger}}, etc. To avoid this, use the substitutions from the table below:

Incorrect markup Correct markup {{small|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:85%}} {{smaller|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:90%}} {{resize|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:90%}} {{midsize|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:92%}} {{larger|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:110%}} {{big|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:120%}} {{large|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:large}} {{huge|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:180%}} {{resize|x%|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:x%}} {{font|size=x%|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:x%}} {{nowrap|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=white-space: nowrap}}

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Hlist&oldid=2218026" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്