ഫലകം:Hlist

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template creates horizontal lists. Each item in the list may be individually styled with CSS.

Usage[തിരുത്തുക]

Basic usage

{{hlist|first item|second item|third item|...}}

All parameters

{{hlist
|first item|second item|third item|...
|class    = class for div tag
|style    = style for div tag
|list_style = style for ul tag
|item_style = style for all li tags
|item1_style = style for first li tag
|item2_style = style for second li tag
|...
|indent   = the number of tabs to indent
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

 • Positional parameters (1, 2, 3...): these are the list items. If no list items are present, the module will output nothing.
 • class: a custom class for the <div>...</div> tags surrounding the list. Set to inline when using {{hlist}} inside text.
 • style: a custom CSS style for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. font-size: 90%;.
 • list_style: a custom CSS style for the <ul>...</ul> tags around the list. The format is the same as for the |style= parameter.
 • item_style: a custom CSS style for all of the list items (the <li>...</li> tags). The format is the same as for the |style= parameter.
 • item1_style, item2_style, item3_style...: custom CSS styles for each of the list items. The format is the same as for the |style= parameter.
 • indent: the number of tabs to indent the list. Default value is 0.

Examples[തിരുത്തുക]

Markup Renders as
{{hlist|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9
Giant planets ({{hlist|[[Jupiter|J]]|[[Saturn|S]]|[[Uranus|U]]|[[Neptune|N]]}}).
Giant planets ().
Giant planets ({{hlist|class=inline|[[Jupiter|J]]|[[Saturn|S]]|[[Uranus|U]]|[[Neptune|N]]}}).
Giant planets ().
{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|indent=2}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place
{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item_style=color:blue;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place
{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place

Avoiding Linter errors[തിരുത്തുക]

{{hlist}} will produce Linter errors if placed inside a template that uses <span>...</span> tags, such as {{small}}, {{smaller}}, {{larger}}, etc. To avoid this, use the substitutions from the table below:

Incorrect markup Correct markup
{{small|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:85%}}
{{smaller|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:90%}}
{{resize|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:90%}}
{{midsize|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:92%}}
{{larger|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:110%}}
{{big|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:120%}}
{{large|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:large}}
{{huge|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:180%}}
{{resize|x%|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:x%}}
{{font|size=x%|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=font-size:x%}}
{{nowrap|{{hlist|...}}}} {{hlist|...|style=white-space: nowrap}}

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Hlist&oldid=2218026" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്