ഫലകം:HAER

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Historic American Engineering Record (HAER) No. {{{survey}}}, "{{{title}}}"

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This is a template for linking to entries in the Historic American Engineering Record database on the Library of Congress Web site. Sample usage is as follows:

 {{HAER |survey=PA-491 |id=pa3662 |title=Pleasantville Covered Bridge |photos=9 |color=1 |dwgs=6 |data=8 |cap=1}}

Required parameters:

  • survey. The "Survey Number" from the HAER database entry. Always consists of a two-letter state abbreviation (all upper case) followed by a hyphen and one or more numbers. Subsidiary structures on a common site may have a second hyphen followed by one or more letters.
  • id. The last six digits from the "Bookmark This Record" link given in the HABS database entry. Always consists of a two-letter state abbreviation (all lower case) followed by four numbers.
  • title. The "Title" from the HAER database entry. You may include only the name of the structure and omit any subsequent information about location, etc. This parameter is not required when the template is used in "short" mode.

Optional parameters:

  • photos. The number of photos listed in the HAER database entry.
  • color. The number of color transparencies listed in the HAER database entry.
  • dwgs. The number of measured drawings listed in the HAER database entry.
  • data. The number of data pages listed in the HAER database entry. Note that the database will typically display a "Data Pages" box, even if no data pages are listed, because this is the hard copy record cover sheet; the cover sheet does not count as a data page.
  • cap. The number of photo caption pages listed in the HAER database entry.
  • supp. Set to "yes" if supplemental material is shown in the HAER database entry.

Control parameters:

This template is for Historic American Engineering Record (HAER) entries only; use {{HABS}} and {{HALS}} for the other collections created by Heritage Documentation Programs.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:HAER&oldid=2553582" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്