ഫലകം:Cite Appletons'

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1891). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton.

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Purpose[തിരുത്തുക]

This template facilitates the citation of articles from Appletons' Cyclopædia of American Biography. It uses {{cite encyclopaedia}} in its implementation. It provides for links to the Wikisource project Appletons' Cyclopædia of American Biography, but also links to other sources (for example Google Books), or no link at all can be used.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Cite Appletons'|name of the article}}

or with a specification of the optional title, display, url, year, author, volume, page, pages, ref, notaref, notvb, noicon or vb parameters (see examples).

Examples[തിരുത്തുക]

Simple[തിരുത്തുക]

{{Cite Appletons'|Clay, Henry}}

displays as:

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1891). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. Text "Clay, Henry" ignored (help)

With comment[തിരുത്തുക]

{{Cite Appletons'|Clay, Henry}} A popular politician in the formative years of the United States.

displays as:

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1891). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. Text "Clay, Henry" ignored (help) A popular politician in the formative years of the United States.

Using author and year[തിരുത്തുക]

{{Cite Appletons'|Clay, Henry|year=1900|author=[[Carl Schurz]]}}

displays as:

PD-icon.svg Carl Schurz (1900). "article name needed". എന്നതിൽ Wilson, James Grant; Fiske, John (eds.). Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. Text "Clay, Henry" ignored (help)

Using volume, pages, page[തിരുത്തുക]

These work as with other {{cite}} templates:

{{Cite Appletons'|Pulsifer, David|year=1900|pages=134-135|volume=5}}

displays as:

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1900). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. 5. New York: D. Appleton. pp. 134–135. Text "Pulsifer, David" ignored (help)

Using display[തിരുത്തുക]

The mechanics of Wikisource will sometimes require that a link have disambiguation information which is not part of the original title. The display parameter allows this information to be hidden for the purpose of the citation. For example:

{{Cite Appletons'|Brown, John (abolitionist)|year=1900|display=Brown, John, of Osawatomie, abolitionist}}

displays as:

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1900). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. Text "Brown, John (abolitionist)" ignored (help)

Using title (no Wikisource link)[തിരുത്തുക]

{{Cite Appletons'|title=Dana, Richard|year=1900}}

displays as:

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1900). "Dana, Richard". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton.

When title is being used, url can be used to specify an external link. For example:

{{Cite Appletons'
 |title=Dana, Richard
 |year=1888
 |url=http://books.google.com/books?id=o6coAAAAYAAJ&pg=PA68
}} At [[Google Books]].

displays as:

PD-icon.svg Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1888). "Dana, Richard". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. At Google Books.

Using noicon[തിരുത്തുക]

{{Cite Appletons'|Kapp, Friedrich|year=1900|noicon=x}}

displays as:

Wilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1900). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. Text "Kapp, Friedrich" ignored (help)

Using vb[തിരുത്തുക]

If text is incorporated verbatim into an article, the vb parameter can be used to tack on a notice appropriate to the policy in Wikipedia:Plagiarism.

{{Cite Appletons'|Pulaski, Kazimierz|year=1900|vb=x}}

displays as:

PD-icon.svg This article incorporates text from a publication now in the public domainWilson, James Grant; Fiske, John, eds. (1900). "article name needed". Appletons' Cyclopædia of American Biography. New York: D. Appleton. Text "Pulaski, Kazimierz" ignored (help)

Using notaref or notvb[തിരുത്തുക]

In the examples above, this template automatically adds the hidden category "Wikipedia articles incorporating text from Appleton's Cyclopedia" to the articles it is used in. The addition of this category can be eliminated by setting the parameter notaref or the parameter notvb to some value. For example,

{{Cite Appletons'|Blenker, Louis|notaref=x}}

will not insert the category, though there will be no noticable difference in the page. Examples of situations where use of these parameters should be made:

  • the citation is made for further information only, and thus the information from the Appletons' entry has not been used in the article it is cited in (use notaref)
  • the editor is not copying text verbatim from Appletons' into a Wikipedia article (use notvb)

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_Appletons%27&oldid=2540847" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്