ഫലകം:Americana

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

public domain This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന. {{cite encyclopedia}}: Missing or empty |title= (help)

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Purpose[തിരുത്തുക]

This template facilitates the attribution of articles from editions of Encyclopedia Americana that are in the public domain using the template {{Cite Americana}} which in turn calls {{Cite encyclopedia}}.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Americana|wstitle=''name of the Americana article here''}}

or with a specification of additional options:

{{Americana
|noicon=1 — suppress the leading icon
|inline=1 — changes the prescript and should be used when this template is used as an inline citation
|short=1  — suppresses some of the fields such as editor's name
|ref=harv — can be overridden (if you need to ask you do not need to change it)
|wstitle=Americana article — if the article is available on Wikisource 
|display=alternative name — displayed inplace of the wstitle name
|title=Americana article — if the article is not available on Wikisource
|url=  — will not be set unless the parameter title= is set
If not set, set in the template Cite Americana to default values
|encyclopedia= — "Encyclopedia Americana"
|editor-first= — defaults to "George Edwin"
|editor-last=  — defaults to "Rines"
|{encyclopedia= 
|year — defaults to 1920
If set pass in other standard parameters:
|first=
|first1=
|first2=
|last=
|last1=
|last2=
|author=
|author1=
|author2=
|authors=
|authorlink=
|coauthors=
|volume=
|page=
|pages=
|separator=
|postscript=
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Simple[തിരുത്തുക]

{{Americana|wstitle=Cogniet, Leon}}

displays as:

This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Cogniet, Leon" . എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന.

With comment[തിരുത്തുക]

{{Americana|wstitle=Cogniet, Leon}} A French history and portrait painter with many famous students.

displays as:

This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Cogniet, Leon" . എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന. A French history and portrait painter with many famous students.

Using author[തിരുത്തുക]

{{Americana|author=[[Wilbur L. Cross]] |wstitle=David Copperfield}}

displays as:

This article incorporates text from a publication now in the public domainWilbur L. Cross (1920). "David Copperfield" . എന്നതിൽ Rines, George Edwin (സംശോധാവ്.). എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന.

Using volume, pages, page[തിരുത്തുക]

These work as with other {{cite}} templates:

{{Americana |title=Pulte, Joseph Hippolyt |volume=22 |page=799 }}

displays as:

public domain This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Pulte, Joseph Hippolyt". എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന. വാള്യം. 22. പുറം. 799.

Using display[തിരുത്തുക]

The mechanics of Wikisource will sometimes require that a link have disambiguation information which is not part of the original title. The display parameter allows this information to be hidden for the purpose of the citation. For example:

{{Americana|wstitle=Monroe (Louisiana) |display=Monroe, La.}}

displays as:

This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Monroe, La." . എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന.

Using noicon[തിരുത്തുക]

{{Americana|wstitle=Cogniet, Leon|noicon=x}}

displays as:

This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Cogniet, Leon". എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന.

Using title (no Wikisource link)[തിരുത്തുക]

{{Americana |title=Sterne, Simon}}

displays as:

public domain This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Sterne, Simon". എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന.

When title is being used, url can be used to specify an external link. For example:

{{Americana
 |title=Sterne, Simon
 |url=https://books.google.com/books?id=cr9PAAAAMAAJ&pg=PA632
}} At [[Google Books]].

displays as:

public domain This article incorporates text from a publication now in the public domainRines, George Edwin, സംശോധാവ്. (1920). "Sterne, Simon". എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന. At Google Books.

Using short[തിരുത്തുക]

If a shorter citation is desired, containing the editor of the 1920 edition, the long option can be used. For example:

{{Americana|wstitle=Schlatter, Michael|short=x}}

displays as:

This article incorporates text from a publication now in the public domain"Schlatter, Michael" . എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ അമേരിക്കാന. 1920.

If another edition besides 1920 is being used, the editor name can be customized using editor-first and editor-last. If used, these two items will be displayed whether or not the long option is specified.

Hidden categories[തിരുത്തുക]

This template places articles into a hidden category with sub-categories to aid maintenance:

See also[തിരുത്തുക]

  • {{Cite Americana}} — Use for citations where the Americana text summarised but not copied
  • {{Americana Poster}} — Place in the external links area for topic relevant Americana articles that may be of interest but are not cited by Wikipedia.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Americana&oldid=3849945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്