ഫലകം:ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

[http:// ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്]

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Use this template to link to "official" websites. The only parameter is the URL; however, a name= parameter can be used to reformat the title if "official website" is not suitable.

Some URLs that contain special characters, such as & or =, will break the template. The solution is to prepend the URL with 1=

Code Result
{{Official website|example.org}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
{{Official website|www.example.org}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
{{Official website|http://www.example.org}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
{{Official website|https://www.example.org}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
{{Official website|1=http://www.example.org/?action=view}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
{{official website|http://www.example.org|name=Official example website}} Official example website