Jump to content

പ്രോട്ടോതിക്ക സോപ്‍ഫി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

യീസ്റ്റ് പോലുള്ളതും, ഒറ്റകോശം മാത്രമുള്ളതും ഹരിതകം ഇല്ലാത്തതുമായ മൈക്രോഅൽഗയാണ് പ്രോട്ടോതിക്ക സോപ്‍ഫി. [1]

വിതരണ[തിരുത്തുക]

പ്രോട്ടോതിക്ക സോപ്‍ഫി [2] പാരിസ്ഥിതിക രോഗകാരിയും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്. ഈ ആൽഗ, പ്രധാനമായും നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന ജൈവ ഉള്ളടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെയുന്നു. ജലസംഭരണികൾ, കിണർ വെള്ളം, പാൽ കറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാവാറുണ്ട്. [3]

ജീനോം[തിരുത്തുക]

ഈ ജീവിയുടെ മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയോൺ, പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്നിവയുടെ ജീനോം ആദ്യമായി ക്രമീകരിച്ചത് 2018 ലാണ്. [4]

പുനരുൽപാദനം[തിരുത്തുക]

പ്രോട്ടോതിക്ക സോപ്‍ഫി, എൻഡോസ്പോറുലേഷൻ വഴി അലൈംഗികമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. [5]

രോഗകാരി[തിരുത്തുക]

ഈ ഇനം മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ബാധിക്കുകയും മാസ്റ്റിറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. [6] പി. സോപ്ഫി പശുക്കളിൽ ബോവിൻ ക്ലിനിക്കൽ മാസ്റ്റിറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നു. [7] പി. സോപ്ഫിയുടെ ബോവിൻ മാസ്റ്റിറ്റിസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഒരു ആഗോള പ്രശ്നമാണ്. യൂറോപ്പ്, [8] [9] [10] ഏഷ്യ, [11] വടക്കേ അമേരിക്ക, [12] [13], തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. [14] [15]

ആന്റിമൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി[തിരുത്തുക]

പല ആന്റിഫംഗൽ ഔഷധങ്ങൾക്കെതിരേയും പ്രോട്ടോതിക്ക സോപ്‍ഫി പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ക്ലോട്രിമസോൾ, ഫ്ലൂക്കോണസോൾ, ഇക്കോനാസോൾ, ഫ്ലൂസിറ്റോസിൻ, സെഫോപെറാസോൺ, സെഫാലെക്സിൻ, എൻ‌റോഫ്ലോക്സാസിൻ, ലിൻ‌കോമൈസിൻ, ഓക്സിടെട്രാസൈക്ലിൻ, മൈക്കോനാസോൾ, കോളിസ്റ്റിൻ, അമോക്സിസില്ലിൻ, ക്ലോവൂലാസിലിക് നോവോബയോസിൻ എന്നിവ ഇവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമല്ല. എന്നാൽ, നിസ്റ്റാറ്റിൻ, കെറ്റോകോണസോൾ, ആംഫോട്ടെറിസിൻ ബി തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമാണ്. [16]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Ueno, R., Urano, N. and Suzuki, M. (2003). Microbiol. Lett., 223:275-280.
 2. Roesler U, Moller A, Hensel A, et al. Diversity within the current algal species Prototheca zopfii: a proposal for two Prototheca zopfii genotypes and description of a novel species, Prototheca blaschkeae sp. nov. Int J Syst Evol Microbiol 2006;56:1419—25.
 3. Osumi, T., Kishimoto, Y., Kano, R., Maruyama, H., Onozaki, M., Makimura, K., Ito, T., Matsubara, K. and Hasegawa, A (2008). Vet. Microbiol., 131(3-4):419-423.
 4. Severgnini M, Lazzari B, Capra E, Chessa S, Luini M, Bordoni R, Castiglioni B, Ricchi M, Cremonesi P (2018) Genome sequencing of Prototheca zopfii genotypes 1 and 2 provides evidence of a severe reduction in organellar genomes. Sci Rep 8(1):14637. doi: 10.1038/s41598-018-32992-0.
 5. Bovine Mastitis, Neelesh Sharma et. al.,2012, Satish Serial Publishing House. ISBN 978-93-81226-03-2. pp. 175-177.
 6. Molecular characterization of Prototheca strains isolated from bovine mastitis., A. Aouay, F. Coppée, S. Cloet, P. Cuvelier, A. Belayew, P.-E. Lagneau, C. Mullender ., Journal de Mycologie Médicale (2008) 18, 224—227.
 7. Janosi,S., Ratz., F.., Szigeti, G., Kulcsar, M., Kerenyi, J., Lomko, T., Katona, F. and Huszenicza, G. (2001). Vet. Quart., 23: 58-61.
 8. Lagneau, P.E.(1996).J. Mycol.Med.6:145-148.
 9. Aalbaek, B., Jensen, H.E. and Huda, A.(1998). Acta Pathol. Microbiol. Immunol.Scand., 106:483-488.
 10. Buzzini, P., Turchetti, B., Facelli,R., Baudino, R., Cavarero,F., Mattalia, L., Mosso, P. and Martini,A. (2004). Mycopathologia,158:427:430).
 11. Katoch,R.C.., Nagal,K.B., Sharma, M.(1997). Indian J. Anim. Sci.,67:292-93.
 12. Anderson, K.L. and Walker, R.L.(1988). J. Am. Vet. Med.Assoc.,193:553-556
 13. Higgins, R., and Larouche, Y.(1989). Med. Vet. Quebec, 19:140-141.
 14. Almeraya, A.P.(1994). Vet. Mexico, 25: 65-67
 15. Vargas, A.C.., Lazzari, A., Santurio,J.M.,Alves,S.H., Ferreira,G.,and Kreutz.,L.C.(1998). Mycopathologia, 142:135-137
 16. Antimicrobial susceptibility of Prototheca zopfii isolated from bovine mastitis., Władysław Wawron, Mariola Bochniarz, Tomasz Piech, Jerzy Wysocki1, Marcin Kocik., Bull Vet Inst Pulawy 57, 485-488, 2013.DOI: 10.2478/bvip-2013-0084
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രോട്ടോതിക്ക_സോപ്‍ഫി&oldid=3337712" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്