പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എൻ.പി. മുഹമ്മദ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

എൻ.പി. മുഹമ്മദ് രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം. ഈ കൃതിക്ക് 1970-ൽ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു [1][2].[3]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://www.mathrubhumi.com/books/awards.php?award=12
  2. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ചെറുകഥകൾ.
  3. "കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ" (PDF). ശേഖരിച്ചത് 27 മാർച്ച് 2020.