പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എൻ.പി. മുഹമ്മദ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

എൻ.പി. മുഹമ്മദ് രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം. ഈ കൃതിക്ക് 1970-ൽ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു [1][2].

അവലംബം[തിരുത്തുക]