"നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്വിച്ച്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
546 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: el:Μεταγωγέας)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{നാനാർത്ഥം|സ്വിച്ച്}}
[[ചിത്രം:Switch-and-nest.jpg|right|thumb|200px|റാക്കില്‍റാക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് [[യു.ടി.പി. കേബിള്‍കേബിൾ|യു.ടി.പി. കേബിളുകള്‍കേബിളുകൾ]] വഴി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു]]
[[പരിമിത പരിധി കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല|പരിമിത പരിധി കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിലെ]] (Local Area Network) [[കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ|കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ]] അടക്കമുള്ള ശൃംഖലയില്‍ശൃംഖലയിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നഉൾപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ പരസ്പരം നക്ഷത്രരൂപത്തില്‍നക്ഷത്രരൂപത്തിൽ (Star topology) ബന്ധിപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് നെറ്റ്വര്‍ക്ക്നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ച് (switch). ഇത്തരത്തിലുള്ള ശൃംഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന [[നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹബ്|ഹബുകളുടെ]] പ്രവര്‍ത്തനംപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്‌ സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, സ്വിച്ചുകള്‍ക്ക്സ്വിച്ചുകൾക്ക് ഹബ്ബിനേക്കാള്‍ഹബ്ബിനേക്കാൾ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയുണ്ട്പ്രവർത്തനക്ഷമതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വിച്ചുകള്‍ക്ക്സ്വിച്ചുകൾക്ക് ഹബ്ബുകളേക്കാള്‍ഹബ്ബുകളേക്കാൾ വിലയും താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. നെറ്റ്വര്‍ക്ക്നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ അവയില്‍ക്കൂടിഅവയിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്ന [[ഡേറ്റാ പാക്കറ്റ്|ഡേറ്റപാക്കറ്റുകള്‍ഡേറ്റപാക്കറ്റുകൾ]] എവിടെനിന്ന് വരുന്നു എന്നും ഈ പാക്കറ്റുകള്‍പാക്കറ്റുകൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും നിരീക്ഷിച്ച് അവയെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കു മാത്രം വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഹബുകള്‍ഹബുകൾ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയെ അതിലെ എല്ലാ പോര്‍ട്ടുകളിലേക്കുംപോർട്ടുകളിലേക്കും പ്രക്ഷേപണം (Broadcast) നടത്തുന്നതിനാല്‍നടത്തുന്നതിനാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ, ഡാറ്റ പ്രേക്ഷണം നടത്തുമ്പോള്‍നടത്തുമ്പോൾ ശൃംഖല പൂര്‍ണ്ണമായുംപൂർണ്ണമായും തിരക്കിലാകുന്നു. മറിച്ച് സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ ഡേറ്റയെ‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ടനിർദ്ദിഷ്ട കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാത്രം അയയ്ക്കുന്നതിനാല്‍അയയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഹബ്ബിനേക്കാള്‍ഹബ്ബിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാന്‍കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ അവക്കാകുന്നു.
== പോർട്ടുകൾ ==
== പോര്‍ട്ടുകള്‍ ==
സ്വിച്ചിലേക്ക് നെറ്റ്വര്‍ക്ക്നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെയാണ്‌ പോര്‍ട്ട്പോർട്ട് എന്നു പറയുന്നത് 4 മുതല്‍മുതൽ 24 വരെ പോര്‍ട്ടുകളുള്ളപോർട്ടുകളുള്ള സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ ലഭ്യമാണ്‌. നിരവധി സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ ഒരുമിച്ച് അടുക്കിയ മൊഡ്യൂളുകളും ലഭ്യമാണ്.
 
== കംപ്യൂട്ടര്‍കംപ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളില്‍ശൃംഖലകളിൽ സ്വിച്ചിന്റെ സ്ഥാനം ==
{{വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ}}
നെറ്റ്വര്‍ക്ക്നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ച് ഒരു സാങ്കേതിക നാമത്തെക്കാളുപരി ഒരു വാണിജ്യ നാമമാണ് {{തെളിവ്}}. വാണിജ്യ ആവിശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിആവിശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നനിർമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ പല തരത്തിലുള്ള കംപ്യൂട്ടര്‍കംപ്യൂട്ടർ ശ്രംഖലകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയാണ്പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഥര്‍നെറ്റ്ഇഥർനെറ്റ്(Ethernet), ഫൈബര്‍ഫൈബർ ചാനല്‍ചാനൽ(Fibre Channel)‍, എ.റ്റി.എം(ATM) തുടങ്ങിയവ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നെറ്റ്വര്‍ക്കുകള്‍നെറ്റ്വർക്കുകൾ എപ്പോഴും അപഗ്രഥനത്തിനു വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചില നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളില്‍നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വവും വേണ്ടിവരും. അത്തരം നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളില്‍നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ റൂട്ടറുകളുടെ ഇടയില്‍ഇടയിൽ സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ ഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സ്വിച്ചുകളുടെ പോര്‍ട്ടുകളിലേക്ക്പോർട്ടുകളിലേക്ക് [[ഫയര്‍വാള്‍ഫയർവാൾ(firewall)]] അതുപോലെതന്നെ നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്റെനെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതപ്രവർത്തനക്ഷമത നിര്‍ണയിക്കാനുള്ളനിർണയിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധഘടകങ്ങള്‍അനുബന്ധഘടകങ്ങൾ ചേര്‍ക്കാന്‍ചേർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം.
 
== കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ==
== കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ==
<gallery>
Image:Linksys_befsr8.jpg|Image:Example.jpg|250px| 8 പോര്‍ട്ടുകളുള്ളപോർട്ടുകളുള്ള ലിങ്ക്സിസ് സ്വിച്ച്
Image:250px-Linksys48portswitch.jpg|250px|48 പോര്‍ട്ടുകളുള്ളപോർട്ടുകളുള്ള ലിങ്ക്സിസ് സ്വിച്ച്
</gallery>
 
== പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍കണ്ണികൾ ==
 
[http://www.delloro.com/news/2006/ES051706.htm 2006 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തില്‍പാദത്തിൽ ഇഥര്‍നെറ്റ്ഇഥർനെറ്റ് സ്വിച്ച് മാര്‍ക്കറ്റ്മാർക്കറ്റ്]
 
[http://www2.cio.com/research/surveyreport.cfm?id=9 CIO ഗവേഷണ ഫലങ്ങള്‍ഫലങ്ങൾ]
 
[http://computer.howstuffworks.com/router.htm/printable റൂട്ടറുകള്‍റൂട്ടറുകൾ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നു?]
 
{{Compu-hardware-stub}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല]]
 
[[ar:جهاز توزيع الشبكة]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/671490" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി