പോസ്റ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


നിർദിഷ്ട ആശയം സുവ്യക്തമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ചിത്രത്തെയാണ് പോസ്റ്റർ എന്നു പറയുന്നത്. 'ജനങ്ങളെ പോസ്റ്ററിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നിട്ട് ആശയം അവരിലേക്ക് പകരുക' ഇതാണ് പോസ്റ്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം. പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഇന്ന് കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ്. ആശയം (സന്ദേശം) എത്ര ആകർഷകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതിലാണ് പോസ്റ്ററിന്റെ വിജയം. സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ സർവസാധാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ സമ്മേളനങ്ങൾ, കലാപരിപാടികൾ, കായികവിനോദങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാറ്റിനും പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി പതിച്ചുവരുന്നു. പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചാരണോപാധി മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസോപാധികൂടിയാണ്. പഠനസാമഗ്രിയായും പോസ്റ്റർ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

സാധാരണയായി ഒരു പോസ്റ്ററിൽ എഴുത്തോ ചിത്രങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം .പെട്ടെന്നു കാഴചയിൽ പെടുന്ന രീതിയിലും എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം സാധിക്കുന്ന തരത്തിലും ആയിരിക്കും പോസ്റ്ററിന്റെ നിർമ്മിതി.

മൂലാൻ റൂഷിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പോസ്റ്റർ

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രകാരനായ മാക്‌സ് ഗല്ലൊയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇരുനൂറു വർഷങ്ങളെങ്കിലുമായി പോസ്റ്ററുകൾ ലോകവ്യാപകമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.കടന്നു പോകുന്നവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുക,ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക,ഒരു ഉൽപന്നം വാങ്ങുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവയ്ക്കായി പെട്ടെന്നു ശ്രദ്ധ പതിയത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പോസ്റ്റർ&oldid=2131801" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്