പോട്രയിറ്റ് ഓഫ് എ ലേഡി ഇൻ യെല്ലോ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Alesso Baldovinetti, Portrait of a Lady in Yellow, c. 1465, Tempera on Panel, 62.9cm x 40.6cm. The National Gallery, London

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മിക്കവാറും 1465-ൽ ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അലസ്സോ ബാൽ‌ഡോവിനെറ്റി വരച്ച ചിത്രം ആണ് പോട്രയിറ്റ് ഓഫ് എ ലേഡി ഇൻ യെല്ലോ.[1]നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ചിത്രം തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. 1866-ൽ ലണ്ടനിലെ നാഷണൽ ഗാലറി ഇത് ഉർബിനോയിലെ കൗണ്ടസ് പൽമയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. ചിത്രം പിയെറൊ ഡെല്ല ഫ്രാൻസെസ്കോയുടേതാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.[2]1911-ൽ കലാചരിത്രകാരൻ റോജർ ഫ്രൈ ഇത് ബാൽഡോവിനെറ്റിയുടേതാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, കമ്മീഷന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. കൂടാതെ സിറ്ററുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു. അവർ ഉർബിനോയിലെ ഫ്രാൻസെസ്കാ ഡെഗ്ലി സ്റ്റാറ്റി എന്നതാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ നിരൂപണം.

പുരാതന കാലത്തെ നവോത്ഥാന താൽപ്പര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ശിൽപാനുഭൂതി നൽകുന്നു. ആകർഷകമായ നീല പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിഛായയെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആരോപണം[തിരുത്തുക]

പ്രധാനമായും ഡച്ചസ് ഓഫ് ഉർബിനോയുടെ ചായാചിത്രവുമായി സാമ്യമുള്ളതിനാൽ 1911 വരെ ഈ പെയിന്റിംഗിന് പിയറോ ഡെല്ല ഫ്രാൻസെസ്കായുടേതാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.[2] 1911-ൽ റോജർ ഫ്രൈ ഈ ചിത്രം ബാൽഡോവിനെറ്റിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. ടെക്നിക്, കളർ സ്കീം, സ്ത്രീയുടെ മുഖം, ഡ്രാപ്പറി എന്നിവയുടെ രൂപം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ഫ്രൈ തന്റെ അവകാശവാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിത്രം ബാൾഡോവിനെറ്റിയുടേതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു.

ജോർജിയോ വസാരിയുടെ ദി ലൈവ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് നിന്നുള്ള സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്നും വരച്ച അദ്ദേഹം നിറം സംയോജിപ്പിക്കാൻ ടെമ്പറ ഉപയോഗിച്ച രീതി ഉൾപ്പെടെ സമകാലീന ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ബാൽഡോവിനെറ്റിയുടെ ശൈലി സാധാരണമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ വരണ്ട നിറവും വൈക്കോൽ മഞ്ഞയും ഉപയോഗിച്ചതായി അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു.[3] ഇന്ന് ചിത്രം ബാൽഡോവിനെറ്റിയുടേതാണെന്നുള്ള ഫ്രൈയുടെ ആട്രിബ്യൂഷൻ യഥാർത്ഥ സംശയമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Based on its stylistic resemblance to other works
  2. 2.0 2.1 Rowlands, Eliot W. "Baldovinetti's 'Portrait of a Lady in Yellow'". The Burlington Magazine, Volume 122, No. 930, September 1980. 624–625, 627
  3. Fry, Roger. "On a Profile Portrait by Baldovinetti". The Burlington Magazine for Connoisseurs, volume 18, no. 96, March 1911. 308–313

ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • Broude, Norma; Garrard, Mary D. (eds.). The Expanding Discourse: Feminism and Art History. Boulder, CO: Westview Press, 1992
  • Condra, Jill. The Greenwood Encyclopedia of Clothing through World History: Volume 2, 1501–1800. Greenwood, 2007. ISBN 0-313-33664-4
  • Geronimus, Dennis. Piero Di Cosimo: Visions Beautiful and Strange. New Haven: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10911-3
  • Langmuir, Erica. The National Gallery companion guide, 1997 revised edition. London: National Gallery. ISBN 1-85709-218-X
  • Potterton, Homan. The National Gallery. London: Thames and Hudson, 1977
  • Tinagli, Paola. Women in Italian Renaissance Art. Manchester: Manchester University Press, 1997

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]