പൂക്കോത്ത് കൊട്ടാരം ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Nuvola camera.svg ഈ ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകാൻ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്കളുടെ കൈവശം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചിരപുരാതനവും പൗരാണികവുമായ ക്ഷേത്രമാണ് പൂക്കോത്ത് കൊട്ടാരം ക്ഷേത്രം. പുരാതന കാലത്തെ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന പൂക്കോത്ത് ഇല്ലത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണിതെന്ന് വിശ്വാസം.