പാരിറ്റി ബിറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


7 bits of data

(number of 1s)
8 bits including parity
even odd
0000000 (0) 00000000 10000000
1010001 (3) 11010001 01010001
1101001 (4) 01101001 11101001
1111111 (7) 11111111 01111111

ഒരു ബൈനറി സംഖ്യയിലെ ഒന്നു വിലയായിട്ടുള്ള ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയൊ, ഇരട്ട സംഖ്യയൊ ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂട്ടി ചേർക്കുന്ന ബിറ്റിനെയാണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ലളിതമായ തെറ്റ് തിരുത്തൽ കോഡ് എന്ന രീതിയൽ പാരിറ്റി ബിററ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു.

പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം പാരിറ്റി ബിറ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇരട്ട പാരിറ്റി ബിറ്റും, ഒറ്റ പാരിറ്റി ബിറ്റും.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാരിറ്റി_ബിറ്റ്&oldid=1811101" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്