പരിണതബലം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
This diagram shows what resultant forces are.
പരിണതബലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം

ഒരു വസ്തുവിൻമേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളുടെ ദിശാനുസാരമുളള ആകെ തുകയാണ് പരിണതബലം (Resultant force).

ഉദാഹരണമായി ഒരു വസ്തുവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേയ്ക്ക് 30N , 60N എന്നിങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ആ വസ്തുവിൻമേലുളള പരിണതബലം 90N വലത്തേയ്ക്ക് ആയിരിക്കും.  40N ഇടത്തേയ്ക്കും 10N വലത്തേയ്ക്കും ആണ് പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിണതബലം 10N ഇടത്തേയ്ക്ക് ആയിരിക്കും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരിണതബലം&oldid=3378488" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്