പതിനാറ് അടിയന്തിരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ആചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് പതിനാറ് അടിയന്തരം അഥവാ പുല കുളി അടിയന്തരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അശുദ്ധി മാറ്റി ശുദ്ധിവരുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളായാണ് അയിത്തം നില നിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് ആചരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് മരണശേഷമുള്ള ഒരു ആചാരമായി മാത്രമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

പേരിനു പിന്നിൽ[തിരുത്തുക]

അയിത്ത ജാതിക്കാർ മേൽ ജാതിക്കാരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ അളവു 16 അടിയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനു ഇത് 32, 64 എന്നിങ്ങനെ പോയിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ 16 അടിയിൽ കുറവായി ഒരു അയിത്ത ജാതിക്കാരൻ വന്നാൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനു അശുദ്ധി സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് 16 അടിയന്തരം. ഇതിനുള്ള ചെലവ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഹിന്ദുവിന് 16 ഷോടശസംസ്കാര ക്രിയകൾ ആണ് ഉള്ളതു. ഗർഭാധാനക്രിയ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന അൻദേയേശഠി വരെ ഉള്ള പതിനാറു സംസ്കാര ക്രിയ ലോപിച്ച് 16 ാം പുലകുളി ആയി

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പതിനാറ്_അടിയന്തിരം&oldid=3085763" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്