പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്ന അഞ്ചു തത്ത്വങ്ങളാണ് പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവാണ് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ചേരിചേരാ നയത്തിൽ അധിഷ്ടിതമായാണ് പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

  • രാഷ്ടങ്ങളുടെ അതിരുകളെയും പരമാധികാരത്തെയും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക
  • ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇടപെടാതിരിക്കുക
  • സമത്വവും പരസ്പരനേട്ടവും ഉറപ്പുവരുത്തുക
  • പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക
  • സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വവും സാമ്പത്തിക സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുക

ഇവയാണ് പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ 1954ൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാറാണ് പഞ്ചശീലതത്വങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി[1].

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ&oldid=2283990" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്