നക്ഷത്രാന്തരീയ മാദ്ധ്യമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് (നക്ഷത്രാന്തരീയ ഇടം) ഉള്ള ചെറു ദ്രവകണികകളും, വാതകങ്ങളും, ധൂളീപടലങ്ങളും മറ്റുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ എല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നക്ഷത്രാന്തരീയ മാദ്ധ്യമം. നക്ഷത്രാന്തര മാദ്ധ്യമവും നക്ഷത്രങ്ങളും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വിഭിന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ല. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രാന്തര മാദ്ധ്യമത്തിൽ ആണ്.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]