ദക്ഷിണാമൂർത്തേ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ

മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തേ. ശങ്കരാഭരണം രാഗത്തിൽ മിശ്ര ഝമ്പ താളത്തിലാണ് ഈ കൃതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.[1][2][3][4]

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണാമൂർത്തേ വിദലിത ദാസാർത്തേ
ചിദാനന്ദസ്ഫൂർത്തേ സദാമൗനകീർത്തേ

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

അക്ഷയസുവർണ വടവൃക്ഷമൂലസ്ഥിതേ
രക്ഷമാം സനകാദി രാജയോഗീസ്തുതേ
രക്ഷിതസദ്ഭക്തേ ശിക്ഷിതദുര്യുക്തേ
അക്ഷരാനുരക്തേ അവിദ്യാവിരക്തേ

ചരണം[തിരുത്തുക]

നിഖില സംശയഹരണ നിപുണതരയുക്തേ
നിർവികൽപസമാധി നിദ്രാപ്രസക്തേ
അകണ്ഡൈകരസപൂർണ്ണാരൂഢശക്തേ
അപരോക്ഷ നിത്യബോധാനന്ദമുക്തേ
സുഖതരപ്രവൃത്തേ സ്വാജ്ഞാന നിവൃത്തേ
സ്വഗുരുഗുഹോത്പത്തേ സ്വാനുഭോഗതൃപ്തേ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Sri Dakshinamurthe - Shankarabharanam Lyrics". Retrieved 2021-08-01.
  2. Core of Karnatic Music_Karnataka Sangeethamrutham_Editor_AD Madhavan_Page8-16
  3. Madhavan, A. D. (2011-01-25). Core of Karnatic Music. D C Books. ISBN 978-93-81699-00-3.
  4. "Sri Dakshinamurthe". Retrieved 2021-08-01.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദക്ഷിണാമൂർത്തേ&oldid=3613367" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്