തിഷ്യരക്ഷ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
തിഷ്യരക്ഷ

സാമ്രാട്ട് അശോകന്റെ മുഖ്യപത്നിയായ അസന്ധിമിത്ര 240CE-ൽ മരിച്ചതിനുശേഷം അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വേലക്കാരി തിഷ്യരക്ഷ അശോകനെ പരിപാലിച്ചു. അവളുടെ ചാരുത, നൃത്തം, സൗന്ദര്യം എന്നിവയാൽ അവൾ അശോകനെ ആകർഷിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി, അശോകൻ അവളെ തന്റെ വെപ്പാട്ടിയാക്കുകയും തിഷ്യരക്ഷയെ മുഖ്യ രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

തിഷ്യരക്ഷയും സാമ്രാട്ട് അശോകനും തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം വളരെ വലുതായിരുന്നു. മഗധ സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശിയായി കരുതപ്പെടുന്ന അശോകന്റെ പുത്രനായ കുനാലയിൽ - തിഷ്യരക്ഷ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അക്കാലത്തെ രാജ്യത്തിലെ അവളുടെ സ്ഥാനം കാരണം കുനാല അവളെ തന്റെ അമ്മയായി കണക്കാക്കി. തിഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് ഈ തിരസ്കരണം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇതാണ് തിഷ്യരക്ഷയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച കുനാലയെ അവൾ അന്ധനാക്കിയത്.

കുനാലയോടുള്ള തിഷ്യരക്ഷയുടെ ആകർഷണം രണ്ട് ബംഗാളി നോവലുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നതൊഴിച്ചാൽ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, അശോകവദനയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അശോകന്റെ അനുമാനാവകാശിയായ കുനാലയെ അന്ധനാക്കിയതിന് ഉത്തരവാദി തിഷ്യരക്ഷയാണെന്ന് അറിയാം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തിഷ്യരക്ഷ&oldid=4045114" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്