ടോറസ് മലനിരകൾ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search
ടോറസ് മലനിരകൾ Taurus Mountains
Demirkazik Crest of Aladag Mountains in Nigde Turkey.jpg
Demirkazık in Niğde Province
Highest point
Peak3,756 m
Elevation3,756 metre (12,323 ft)
Naming
Native nameToros Dağları
Geography
CountriesTurkey, Iraq and Iran
Range coordinates37°N 33°E / 37°N 33°E / 37; 33Coordinates: 37°N 33°E / 37°N 33°E / 37; 33

തെക്കൻ തുർക്കിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മലനിരകളാണു ടോറസ് മലനിരകൾ ( Taurus Mountains Turkish: Toros Dağları), തുർക്കിയുടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശത്തെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള അനറ്റോളിയയിൽനിന്നും (ഏഷ്യാമൈനർ) വേർതിരിക്കുന്നത് ടോറസ് മലനിരകൾ ആകുന്നു. ഈ മലനിരകളെ പടിഞ്ഞാറുനിന്നും കിഴക്കോട്ട് മൂന്നു നിരകളായി വേർതിരിക്കാം

  • പടിഞ്ഞാറൻ ടോറസ് മലനിരകൾ ( Western Taurus Batı Toroslar)
    • അക്ദഗ്ലർ മലനിരകൾ ( Akdağlar, the Bey Mountains), കത്രാനിക് മലനിരകൾ (Katrancık Mountain), ഗേയിക് മല (Geyik Mountain)
  • മധ്യ ടോറസ് മലനിരകൾ (Central Taurus Orta Toroslar)
  • തെക്കൻ ടോറസ് (Southeastern Taurus Güneydoğu Toroslar)
    • നുർഹാക് മലനിരകൾ (Nurhak Mountains), മലടായ മലനിരകൾ (Malatya Mountains), മാഡൻ മലനിരകൾ (Maden Mountains), ഗെങ്ക് മലനിരകൾ (Genç Mountains), ബിറ്റ്ലിസ് മലനിരകൾ (Bitlis Mountains)

ചരിത്രം[edit]

പ്രാചീന ചരിത്രം, റോമൻ കാലഘട്ടം[edit]

പുരാതന മദ്ധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിൽ കാലാാസ്ഥാദേവന്മാരുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു കാള, അതിനാൽ പർവതങ്ങളുടെ പേര് കാള എന്നർഥം വരുന്ന ടോറസ് എന്നായിത്തീർന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് പുരാതന കാലാസ്ഥാദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.[1]

സമീപകാല ചരിത്രം[edit]

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, ടോറസ് പർവതനിരകളിലൂടെയുള്ള ജർമ്മൻ, ടർക്കിഷ് റെയിൽവേ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പ്രധാന തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആർമിസ്റ്റിസിലെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കീഴടങ്ങിയത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായ ശത്രുത അവസാനിപ്പിച്ചു[2]


അവലംബം[edit]

  1. Ravinell, Alberto and Green, Whitney The Storm-god in the Ancient Near East, p.126. ISBN 1-57506-069-8
  2. Price, Ward (16 December 1918) "Danger in Taurus Tunnels" New York Times