ജോസഫൈൻ എലിസബത്ത് ബട്‍ലർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Profile of Butler looking to the left
Josephine Butler in 1851

വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീവിമോചനവാദിയും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു ജോസഫൈൻ എലിസബത്ത് ബട്‍ലർ . 1828 ഏപ്രിൽ 13 നാണ് അവർ ജനിച്ചത്. സ്ത്രീവോട്ടവകാശത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് മെച്ചപ്പട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.