ജൈവവൈവിധ്യസംരക്ഷണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ജൈവവൈവിധ്യസംരക്ഷണം

  1. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതമായ ചൂഷണം തടയുക.
  2. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം
  3. ജൈവവൈവിധ്യശോഷണം തടയുക

നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാവുകളുടെ സംരക്ഷണം
വനവൽക്കരണം
കുളങ്ങളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം
ഗ്രീൻബെൽറ്റ് നിർമ്മാണം


വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വഭാവിക ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രിത ഇടപെടലുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദ. പെരിയാർ, ചെന്തുരുണി
നാഷണൽ പാർക്കുകൾ പ്രകൃതിയുടെ തനത് സൗന്ദര്യവും സങ്കീർണ്ണതയും അതേപടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. കൃഷി , പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദ.ഇരവികഉളം, സൈലന്റ് വാലി
ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്വുകൾ നിരവധി നാഷണൽ പാർക്കുകളും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബയോസ്ഫിയറിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ചുറ്റുമുള്ള ബഫർസോൺ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാം, ബാഹ്യ പ്രദേശം മനുഷ്യന്റെ ആവാസം കൂടിയാണ് ഉദ. നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ
സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്യവും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉദ. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ സസ്യജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉദ. ഊട്ടി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, പാലോട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ
ജീൻബാങ്കുകൾ ജീവുകളുടെ ജീനുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 'ജീവികളെ സസ്യങ്ങളെന്നും ജന്തുക്കളെന്നും തരം തിരിച്ചു'
ആയ്യൂർവേദാചര്യൻ ചരകൻ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും വർഗ്ഗീകരിച്ച് 'ചരകസംഹിത' എന്ന പുസ്തകം എഴുതി

ജീവികളെ വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
[ K ] കിങ്ഡം
[ P ‍] ഫൈലം
[ C ‍] ക്ലാസ്സ്
[ O ‍] ഓർഡർ
[ F ‍] ഫാമിലി
[ G ‍] ജീനസ്സ്
[ S ‍] സ്പീഷ്യസ്സ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൈവവൈവിധ്യസംരക്ഷണം&oldid=2222522" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്