Jump to content

ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Demographics of People's Republic of China

Population of China, 1961–2006
Population: 1,370,536,875(2010 census) (1st)
Growth rate: 0.47% (2009 est.) (156th)
Birth rate: 13.71 births/1,000 population (2008 est.)
Death rate: 7.03 deaths/1,000 population (2008 est.)
Life expectancy: 73.18 years (2008 est.)
–male: 71.37 years (2008 est.)
–female: 75.18 years (2008 est.)
Fertility rate: 1.54 children born/woman (2010 est.) (183rd)
Infant mortality rate: 16.51 deaths/1,000 live births
Age structure:
0-14 years: 20.1% (male 142,085,665/female 125,300,391) (2008 est.)
15-64 years: 71.9% (male 491,513,378/female 465,020,030) (2008 est.)
65-over: 8% (male 50,652,480/female 55,472,661) (2008 est.)
Sex ratio:
At birth: 1.18 male(s)/female (2010 census)
Under 15: 1.13 male(s)/female (2008 est.)
15-64 years: 1.06 male(s)/female (2008 est.)
65-over: 0.91 male(s)/female (2008 est.)
Nationality:
Nationality: noun: Chinese adjective: Chinese
Major ethnic: Han Chinese
Minor ethnic: Zhuang, Manchu, Hui, Miao, Uyghurs, Yi, Tujia, Mongols, Tibetan, Buyei, Dong, Yao, Korean, Bai, Hani, Li, Kazak, Dai, She, Lisu, Gelao, Lahu, Dongxiang, Va, Sui, Nakhi, Qiang, Tu, Xibe, Mulao, Kyrgyz, Daur, Jingpo, Salar, Blang, Maonan, Tajik, Pumi, Achang, Nu, Ewenki, Gin, Jino, De'ang, Uzbeks, Russian, Yugur, Bonan, Monba, Oroqen, Derung, Tatars, Hezhen, Lhoba, Gaoshan
Language:
Official: Putonghua (Mandarin)
Spoken: Wu (Shanghainese), Yue (Cantonese), Min (Minnan, Mindong, others), Xiang, Gan, Hakka, various Mandarin dialects and Patuá


2010 നവംബറിൽ, ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ 133 കോടിയിൽ എത്തിയതായി ചൈനയുടെ ദേശീയ സ്ഥിതിവിവര കേന്ദ്രം പുറത്തു വിട്ട പുതിയ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.2000 ത്തില് 127 കോടി ആയിരുന്ന ജനസംഖ്യ 5.7 ശതമാനം വളർച്ച നേടി 2010 ല് 133 കോടി ആയിട്ടാണ് ഉയർന്നത്. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ്‌ എന്ന ചൈനയുടെ ദേശീയ ജനസംഖ്യാനയം, ജനസംഖ്യാ വർദ്ധന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രായമേറിയ, ചലന സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ച നാഗരീക ജനസഞ്ചയമാണ് ചൈനയിൽ അധികവും.നിരക്ഷരർ 4.08 ശതമാനം മാത്രമാണ്

അവലംബം: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/04/28/china.census/