ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും
കർത്താവ്കെ. പാപ്പൂട്ടി
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

കെ. പാപ്പൂട്ടി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും. മികച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള 2008-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനാണ് [1]


അവലംബം[തിരുത്തുക]