ഘടകം:ISO 3166/data/IR

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:ISO 3166/data/IR/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
 lang = "fa",
 ["01"] = {name="East Azerbaijan",isoname="Āz̄ārbāyjān-e Shārqī"},
 ["02"] = {name="West Azerbaijan",isoname="Āz̄ārbāyjān-e Ghārbī"},
 ["03"] = {name="Ardabil",isoname="Ardabīl"},
 ["04"] = {name="Isfahan",isoname="Eşfahān"},
 ["05"] = {name="Ilam",isoname="Īlām"},
 ["06"] = {name="Bushehr",isoname="Būshehr"},
 ["07"] = {name="Tehran",isoname="Tehrān"},
 ["08"] = {name="Chahar Mahaal and Bakhtiari",isoname="Chahār Maḩāl va Bakhtīārī"},
 ["10"] = {name="Khuzistan",isoname="Khūzestān"},
 ["11"] = {name="Zanjan",isoname="Zanjān"},
 ["12"] = {name="Semnan",isoname="Semnān"},
 ["13"] = {name="Sistan and Baluchestan",isoname="Sīstān va Balūchestān"},
 ["14"] = {name="Fars",isoname="Fārs"},
 ["15"] = {name="Kerman",isoname="Kermān"},
 ["16"] = {name="Kurdistan",isoname="Kordestān"},
 ["17"] = {name="Kermanshah",isoname="Kermānshāh"},
 ["18"] = {name="Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad",isoname="Kohgīlūyeh va Bowyer Aḩmad"},
 ["19"] = {name="Gilan",isoname="Gīlān"},
 ["20"] = {name="Lorestan",isoname="Lorestān"},
 ["21"] = {name="Mazandaran",isoname="Māzandarān"},
 ["22"] = {name="Markazi",isoname="Markazī"},
 ["23"] = {name="Hormozgan",isoname="Hormozgān"},
 ["24"] = {name="Hamadan",isoname="Hamadān"},
 ["25"] = {name="Yazd"},
 ["26"] = {name="Qom"},
 ["27"] = {name="Golestan",isoname="Golestān"},
 ["28"] = {name="Qazvin",isoname="Qazvīn"},
 ["29"] = {name="South Khorasan",isoname="Khorāsān-e Jonūbī"},
 ["30"] = {name="Razavi Khorasan",isoname="Khorāsān-e Raẕavī"},
 ["31"] = {name="North Khorasan",isoname="Khorāsān-e Shomālī"},
 ["32"] = {name="Alborz"}
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:ISO_3166/data/IR&oldid=3349086" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്