കൗൺസലിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ സ്വയം പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസികമായി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൗൺസലിംഗ്. മതിയായ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു കൗൺസിലറും സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയും പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കലിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണിത്. പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നയാൾ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് സ്വതന്ത്രമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രശ്നപരിഹരണത്തിനുശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ ആർജ്ജവം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ശരിയായ മാനികാരോഗ്യം നേടുക, ജീവിതവിജയത്തിന് ഉതകുന്ന ജീവിതനൈപുണികൾ ആർജിക്കുക എന്നിവയാണ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.[1]

അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വ്യക്തിവ്യതിരിക്തതയും മൂല്യവും[തിരുത്തുക]

ഓരോ വ്യക്തിയും പരസ്പരം വിഭിന്നമാണ്. അവരവരുടേതായ മൂല്യവും വ്യതിരിക്തതയും ഉള്ള സമൂഹജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. പ്രശ്നപരിഹരണത്തിന് കൗൺസിലർ ആദ്യം അറിയേണ്ട പാഠമാണിത്. മുൻധാരണകളെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് വിശ്വാസ്യതയോടെ, വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ പ്രശ്നപരിഹരണത്തിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.[2]

വ്യക്തികളിലെ മാറ്റം[തിരുത്തുക]

സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും പെരുമാറ്റരീതികളും നിരന്തരവ്യതിയാനത്തിന് വിധേയമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ കൗൺസലിംഗ് സുഗമമാണ്. അത്തരക്കാർക്ക് ഒരളവുവരെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വൈകാരികാവസ്ഥകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്.

കൗൺസലറുടെ വ്യക്തിബോധം[തിരുത്തുക]

ആത്മവിശ്വാസവും സ്വന്തം നിലപാടുകളെ ആശ്യമെങ്കിൽ തുറന്ന് വിമർശിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഓരോ കൗൺസലറുടേയും വിജയത്തിനുപിന്നിലുണ്ട്. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള പരിശീലനവും പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സുവ്യക്തതയും കൗൺസലർക്ക് ഉണ്ടാകണം.

അടിസ്ഥാനശേഷികൾ[തിരുത്തുക]

സഹഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണം[തിരുത്തുക]

കൗൺസിലർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മഹിമയാണിത്. കൗൺസിലിംഗിനെത്തുന്നയാളുടെ വൈകാരികാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുപൂരകരീതിയിൽ വാക്കുകളോ ഭാവപ്രകടനങ്ങളോ നടത്തുകയും അതിവൈകാരികതയില്ലാതെ സമചിത്തതയിലൂന്നി അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടാകണം.

നിരീക്ഷണപാടവം[തിരുത്തുക]

കൗൺസിലിംഗിനെത്തുന്നയാളുടെ അതിസൂക്ഷ്മ ശാരീരിക മാനസിക വൈകാരിക ഭാവങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകണം.

ചോദ്യനിർമ്മിതി[തിരുത്തുക]

പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കം, ആഴം, സാഹചര്യം എന്നിവ അവധാനതയോടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യശകലങ്ങൾ നിർബാധം ഉപയോഗിക്കാൻ കൗൺസലർക്ക് കഴിയണം. ചോദ്യം ചെയ്യലല്ലാതെ, തീർത്തും സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം അനവദിക്കേണ്ടത് കൗൺസലറുടെ കർത്തവ്യമാണ്.

വികാരപ്രകടനം[തിരുത്തുക]

സംഘർഷത്തിലാണ്ട വ്യക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ അതേ കൃത്യതയോടെ മറ്റൊരാൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ രൂപപ്പെടുന്ന തലത്തിലേയ്ക് കൗൺസലർ ഉയരണം.

സ്വാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ[തിരുത്തുക]

പ്രശ്നബാധിതമനസ്സിന് ഒട്ടൊക്കെ ആശ്വാസം പകരുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിനും ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനും സ്വാനുഭവങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. കൗമാര ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്, കേരളം 2008-09, പേജ് 95
  2. കൗമാര ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്, കേരളം 2008-09, പേജ് 97
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൗൺസലിംഗ്&oldid=1370221" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്