കോൽച്ചിസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kingdom of Colchis

c. 13th century BC–164 BC
Colchis and Iberia
Colchis and Iberia
StatusKingdom
CapitalAeaea
Common languagesKartvelian languages
GovernmentMonarchy
Historical eraIron age
• Established
c. 13th century BC
• Conquest of Diauehi
750 BC
• Disestablished
164 BC
Today part of Georgia
 Turkey
 Russia

ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ജോർജ്ജിയൻ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു കോൽച്ചിസ്,

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോൽച്ചിസ്&oldid=2462889" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്