കോൽച്ചിസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Kingdom of Colchis

c. 13th century BC–164 BC
Colchis and Iberia
Colchis and Iberia
StatusKingdom
CapitalAeaea
Common languagesKartvelian languages
GovernmentMonarchy
Historical eraIron age
• Established
c. 13th century BC
• Conquest of Diauehi
750 BC
• Disestablished
164 BC
Today part of Georgia
 Turkey
 Russia

ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ജോർജ്ജിയൻ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു കോൽച്ചിസ്,

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോൽച്ചിസ്&oldid=2462889" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്