കേരളത്തിലെ പുസ്തകശാലകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ പുസ്തകശാലകളുടെ പട്ടിക

പുസ്തകശാലയുടെ പേര് ആസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ വർഷം സ്ഥാപകൻ ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അടയാളം പബ്ലിക്കേഷൻസ് തൃശ്ശൂർ 2017 --- ---
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് തിരുവനന്തപുരം 1956 --- രണ്ടായിരത്തിലേറെ
കേരള സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം --- ---- ---
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം --- ---- ---
എസ്. പി. സി. എസ്. കോട്ടയം --- -- ---
കറന്റ് ബുക്സ് തൃശ്ശൂർ -- ജോസഫ് മുണ്ടശേരി ---
കറന്റ് ബുക്സ് കോട്ടയം -- ഡി. സി. കിഴക്കേമുറി ---
മാതൃഭൂമി ബുക്സ് കോഴിക്കോട് --- ---- ---
സി. ഐ. സി. സി. എറണാകുളം -- --- ---
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം --- -- ---
കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോഴിക്കോട് --- ---- ---
ഗ്രീൻ ബുക്സ് തൃശൂർ --- --- --
ഒലിവ് കോഴിക്കോട് -- ഡോ. എം. കെ. മുനീർ ---
പൂർണ്ണാ കോഴിക്കോട് -- --- ---
മൈത്രി ബുക്സ് തിരുവനന്തപുരം ---- ലാൽ സലാം ---
പ്രണത ബുക്സ് കൊച്ചി --- --- ---
സൈലൻസ് തിരുവനന്തപുരം --- --- ---
അവന്തി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോട്ടയം --- ---- ---
നാരായണഗുരുകുലം പബ്ലിക്കേഷൻസ് തിരുവനന്തപുരം -- ---- ---
സുജിലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൊല്ലം --- ---- ---
കൗമുദി പബ്ലിക്കേഷൻസ് തിരുവനന്തപുരം -- ---- ---
ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം പുറനാട്ടുകര --- --- ---
പ്രിസം ബുക്സ് കൊച്ചി --- --- ---
ഉണ്മ പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൂറനാട് --- നൂറനാട് മോഹൻ ---
പാപ്പിറസ് ബുക്സ് ബുക്സ് കോട്ടയം --- --- ---
യെസ് പ്രസ് ബുക്സ് പെരുമ്പാവൂർ 2015 സുരേഷ് കീഴില്ലം അമ്പതിലേറെ
പരിധി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ണൂർ --- --- ---
പ്രിസം ബുക്സ് കൊച്ചി --- --- ---
മനോരമ ബുക്സ് കൊച്ചി --- --- ---
അൽഫവൺ ബുക്സ് കണ്ണൂർ --- --- ---
അമ്മ പബ്ലിക്കേഷൻ കൊച്ചി --- --- ---
ആശാൻ സ്മാരക സാഹിത്യ വേദി - --- --- ---
ഓഥന്റിക്ക് ബുക്സ് - --- --- ---
അയ്യനേത്ത് ബുക്സ് - --- --- ---
ബാല സാഹിത്യ സമിതി - --- --- ---
ഭാവന ബുക്സ് - --- --- ---
ബുക്ക് മാർക്ക് - --- --- ---
ബുക്ക് വേം ബുക്സ് - --- --- ---
സി. എസ്. എസ്. ബുക്സ് - --- --- ---
സി. എൽ. എസ്. - --- --- ---
ചിത്രലേഖ ബുക്സ് - --- --- ---
ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ സമിതി - --- --- ---
കളർ പബ്ലിക്കേഷൻ - --- --- ---
ദേവി ബുക്ക് സ്റ്റാൾ - --- --- ---
ഡോൺ ബോസ്കോ പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
ധനം പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
ധന്യ പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
ഏകലവ്യ പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
ഫേബിയൻ ബുക്സ് - --- --- ---
ഗായത്രി ബുക്സ് - --- --- ---
ജീനിയസ് ബുക്സ് - --- --- ---
ഗ്രീൻ ബുക്സ് - --- --- ---
എച്ച്. ആന്റ് സി ബുക്സ് - --- --- ---
ഹരിതം ബുക്സ് - --- --- ---
ഹാർമണി ബുക്സ് - --- --- ---
ഇള ബുക്സ് - --- --- ---
ഇംപ്രിന്റ് ബുക്സ് - --- --- ---
ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്ക - --- --- ---
ഇൻഫോ കൈരളി - --- --- ---
ജനപ്രിയ ബുക്സ് - --- --- ---
ജീവൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
കലാവീക്ഷണം ബുക്സ് - --- --- ---
കൗമുദി പബ്ലിക്കേഷൻസ് - --- --- ---
കാവ്യ ബുക്സ് - --- --- ---
കീർത്തി ബുക്സ് - --- --- ---
കൈരളി പബ്ലിക്കേഷൻസ് - --- --- ---
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി - --- --- ---
കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി - --- --- ---
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് - --- --- ---
കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് - --- --- ---
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി - --- --- ---
കിരണം ബുക്സ് - --- --- ---
കുരുക്ഷെത്ര പ്രകാശൻ - --- --- ---
ലേബർ ഇന്ത്യ - --- --- ---
ലാൽ ബുക്സ് - --- --- ---
ലാവണ്യ പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
ലീഡ് ബുക്സ് - --- --- ---
ലിപി - --- --- ---
ലോഗോസ് ബുക്സ് - --- --- ---
മാളവിക പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
മാളുബൻ - --- --- ---
മനോലോകം ബുക്സ് - --- --- ---
മാരാർ സാഹിത്യ പ്രകാശം - --- --- ---
മീഡിയ ഹൗസ് - --- --- ---
മീവൽ ബുക്സ് - --- --- ---
മേഘ ബുക്സ് - --- --- ---
മെലിൻഡ ബുക്സ് - --- --- ---
മെന്റർ ബുക്സ് - --- --- ---
മൂഴിക്കുളം ശാല ബുക്സ് - --- --- ---
മൾബറി പബ്ലിക്കേഷൻസ് - --- --- ---
നക്ഷത്ര കോമിക്സ് - --- --- ---
നാരായണ ഗുരുകുലം ബുക്സ് - --- --- ---
നർമ്മവേദി ബുക്സ് - --- --- ---
നീതി ബുക്സ് - --- --- ---
ന്യൂ ബുക്സ് - --- --- ---
ന്യൂ ശാന്ത ബുക്സ് - --- --- ---
നിർമ്മല ബുക്സ് - --- --- ---
നിശാഗന്ധി ബുക്സ് - --- --- ---
ഹരിശ്രീ ബുക്സ് - --- --- ---
അതർ ബുക്സ് - --- --- ---
പി. കെ. ബ്രതേഴ്സ് - --- --- ---
പായൽ ബുക്സ് - --- --- ---
പരിധി ബുക്സ് - --- --- ---
പെൻ ബുക്സ് - --- --- ---
പാപ്പിയോൺ ബുക്സ് - --- --- ---
പാപ്പിറസ് ബുക്സ് - --- --- ---
പാരഡൈസ് ബുക്സ് - --- --- ---
പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി --- --- ---
പ്രിയദർശിനി പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
റൈൻബോ ബുക്സ് - --- --- ---
റാസ്പ്ബെറി - --- --- ---
റീഗൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് കോട്ടയം --- ---ജേക്കബ്  വർഗീസ് ---
എസ്. റ്റി. റെഡ്യാർ ആന്റ് സൺസ് - --- --- ---
സഹൃദയ ബുക്സ് - --- --- ---
സഖി ബുക്സ് - --- --- ---
സാമ്രാട്ട് ബുക്സ് - --- --- ---
സൈന്ധവ ബുക്സ് - --- --- ---
സെക്കുലർ ബുക്സ് - --- --- ---
ശ്രീ ബുക്സ് - --- --- ---
സൈൻ ബുക്സ് - --- --- ---
സൈലൻസ് ബുക്സ് - --- --- ---
സിതാര ബുക്സ് - --- --- ---
സിൻസിയർ ബുക്സ് - --- --- ---
സുലഭ ബുക്സ് - --- --- ---
സെന്റ് ജൂഡ് ബുക്സ് - --- --- ---
സ്റ്റാർ പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- ---
സുര ബുക്സ് - --- --- ---
സൂര്യ ബുക്സ് - --- --- ---
തത്ത്വമസി ബുക്സ് - --- --- ---
തിങ്കൾ ബുക്സ് - --- --- ---
ഉണ്മ ബുക്സ് - --- --- ---
വീനസ് ബുക്സ് - --- --- ---
യുവമേള പബ്ലിഷേഴ്സ് - --- --- --