കാഥോഡിക സംരക്ഷണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അലുമിനിയം സമർപ്പിത ആനോഡുകൾ (ഇളം നിറത്തിൽ കാണുന്നവ) സ്റ്റീൽ ജാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു..
സിങ്ക് സമർപ്പിത ആനോഡ് (ഉരുണ്ടതായി കാണുന്നത്) ചെറുബോട്ടിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
Pronunciation of the word "Cathodic"

ഒരു ലോഹപ്രതലത്തിനെ ദ്രവിച്ചുപോകുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നല്കുന്നതിനായി അതിനെ ഒരു വിദ്യത് രാസിക സെല്ലിന്റെ കാഥോട് ആക്കുന്നതിനെയാണ് കാഥോഡിക സംരക്ഷണം (Cathodic Protection) എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനായി എളുപ്പത്തിൽ ദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ലോഹത്തെ ആനോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ലോഹത്തിന് പകരമായി ആനോഡ് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് കാഥോടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങളെ സമർപ്പിത ലോഹങ്ങൾ (sacrificial metal) എന്നു പറയുന്നു. വലിയ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഇപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബാഹ്യമായി ഡിസി വൈദ്യുതി നല്കേണ്ടതായി വരും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാഥോഡിക_സംരക്ഷണം&oldid=3372772" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്