കവാടം:ഊർജ്ജം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഊർജ്ജ കവാടംl

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഊർജ്ജ കവാടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന കവാടം.

പ്രധാന താൾ   കവാടം:ഊർജ്ജം/വിഭാഗങ്ങൾ   Tasks & announcements


Page contents: ആമുഖംഊർജ്ജം വാർത്തകൾതെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനംതിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രംSelected biographyനിങ്ങൾക്കറിയാമോ?ഉദ്ധരണികൾഅനുബന്ധ കവാടങ്ങൾവിക്കി പദ്ധതികൾAssociated Wikimediaസഹായം

edit  watch  

ആമുഖം

പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നതാണ് ഊർജ്ജം (ആംഗലേയം:Energy) എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവ്വചനം. താപോർജ്ജം, യാന്ത്രികോർജ്ജം എന്നിങ്ങനെ ഊർജ്ജത്തിന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഊർജ്ജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും. പക്ഷേ, ഊർജ്ജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എന്ന് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് സൂര്യനാണ്.


edit  watch  

Selected article

edit  watch  

Selected picture

edit  watch  

Did you know?

  • ഒരു ഇൻകാ‌ന്റസന്റ് ബൾബിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 95% താപമായി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടെന്ന്...?
edit  watch  

Selected biography

edit  watch  

ഊർജ്ജം വാർത്തകൾ

edit  watch  

Quotations

edit  watch  

അനുബന്ധ കവാടങ്ങൾ

edit  watch  

വിക്കി പദ്ധതികൾ

edit  watch  

സഹായം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കവാടം:ഊർജ്ജം&oldid=1764733" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്