കലാവതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Kalavati
ThaatKhamaj
ArohanaS G P D n S'
AvarohanaS' n D P G S
VadiPa
SamavadiSa

കലാവതി ഒരു ആധുനിക പെന്ററ്റോണിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗമാണ്. ഇതിലെ ഥാട്ട് ഖാമജ് ആണ്. രി (രണ്ടാമത്തെ സ്വരം), മ (നാലാമത്തെ സ്വരം) എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. തീവ്ര 'ഗ', തീവ്ര 'ധ,' കോമള 'നി' എന്നീ സ്വരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഗത്തിൽ ഋഷഭം, മധ്യമം എന്നിവ വർജ്ജ്യസ്വരങ്ങളാണ്.

ഥാട്ട് : ഖാമജ്
ആരോഹണം : സഗപധനിസ
അവരോഹണം : സനിധപഗസ
വാദി : പഞ്ചമം
സംവാദി : ഷഡ്ജം
പക്കഡ് : ഗപ ധാനി, സഗപധ, പഗാസ
രാഗകാലം : രാത്രി രണ്ടാം യാമം

ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ കലാവതി രാഗത്തിലെ സ്വരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലചി (സഗപധനിസ-സനിധപഗസ)യിൽ മുത്തയ്യാഭാഗവതരുടെ 'ജാലന്തറ' എന്നകൃതി പ്രസിദ്ധമാണ്. വലചിയെ 'വലജി' എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

വാദിയും സംവാദിയും[തിരുത്തുക]

വാദി സ്വരം 'പ' ആണ് എന്നാൽ സംവാദി സ്വരം 'സ' യും[1]

കലാവതി കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ[തിരുത്തുക]

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ കലാവതി എന്ന പേരിൽ രണ്ടുവിധം രാഗം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

  • 1. ചക്രവാക മേളകർത്താരാഗത്തിന്റെ ജന്യരാഗമായ കലാവതി ഔഡവ-വക്രഷാഡവരാഗമാണ് (സരിഗമപധസ, സധപമഗസരിസ). ഈ രാഗത്തിൽ ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ 'ഒകപാരിജ്ജുഡ', 'എന്നാഡുജ്ജുതുനോ' എന്നീ രണ്ടുകൃതികൾ പ്രസിദ്ധമാണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Moutal p.461

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Literature[തിരുത്തുക]

  • Moutal, Patrick (1991), A Comparative Studie of Selected Hindustānī Rāga-s, New Delhi: Munshiram Manoharlal, ISBN 81-215-0526-7
  • Patki, J.D. (1971–1975), Aprakāśita Rāga (3 Vols.), Hathras: Sangeet Karyalaya
  • Patwardhan, Narayan Rao (1961–1974), Rāga Vijñāna (7 Vols.), Poona: Sangeet Gaurav Granthmala
  • Rao, B. Subba (1964–1966), Rāganidhi (vols 2,3,4), Madras: Music Academy
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലാവതി&oldid=3305318" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്