കടുപ്പം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ആയാസ-ആതാനവക്ര (stress-strain curve)ത്തിന് കീഴെയുളള വിസ്തീ൪ണം ആണ് ദൃഢത.

ഒരു വസ്തുവിന് ഭംഗം സംഭവിക്കാതെ പ്ലാസ്തിക വിരൂപണത്തിന് വിധേയമാകാനുളള കഴിവിനെയാണ് കടുപ്പം (Toughness) എന്നുപറയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കടുപ്പം&oldid=3754277" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്