ഓർ‌നിത്തോഗലം അഡ്‌സെപ്റ്റെൻ‌ട്രിയോണെസ്‌വെർ‌ജെന്റുലം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Ornithogalum adseptentrionesvergentulum
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
ഡിവിഷൻ:
ക്ലാസ്സ്‌:
നിര:
കുടുംബം:
ജനുസ്സ്:
വർഗ്ഗം:
Ornithogalum adseptentrionesvergentulum
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Ornithogalum adseptentrionesvergentulum
U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

അസ്‌പരാഗേസീ സസ്യകുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെടിയാണ് ഓർ‌നിത്തോഗലം അഡ്‌സെപ്റ്റെൻ‌ട്രിയോണെസ്‌വെർ‌ജെന്റുലം (ശാസ്ത്രീയനാമം: Ornithogalum adseptentrionesvergentulum)[1]. അസ്പരാഗേസി കുടുംബത്തിലെ ഓർനിത്തോഗലം എന്ന ജനുസ്സിലുൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ഇനം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. <![CDATA[U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies]]>, 1996 In: Feddes Repert. 107: 446