ഓഗസ്റ്റ് 2017 ചന്ദ്രഗ്രഹണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Lunar eclipse of August 7, 2017
Lunar eclipse chart close-2017Aug07.png
Eclipse chart
Type of eclipse
Typepartial
Gamma0.8668
Durations (minutes)
Partiality1:55:14
Penumbral5:00:53
Timings (UTC)
(P1) Penumbral begin15:50:02 UTC
(U1) Partiality begin17:22:55
Greatest eclipse18:20:28
(U4) Partiality end19:18:10
(P4) Penumbral end20:50:56
References
Saros cycle119
Catalog # (LE5000)09689

2017 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഏഴാം തീയതി ആണ് ഈ അപൂർണ്ണ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം നടന്നത് . 2017 ലെ രണ്ടാമത്തതും അവസാനത്തതും ആയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആയിരുന്നു ഇത് . ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി മാത്രം ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് .

കാഴ്ച്ച[തിരുത്തുക]

യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക , ഏഷ്യ , ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണം കാണാം .

Lunar eclipse of 2017 August 7 . as seen from Kuwait

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]