ഒപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രകാശത്തിന്റെ ഉത്പാദനം, കൈമാറ്റം, കൈകാര്യം, കണ്ടെത്തൽ, ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശാസ്ത്ര -സാങ്കേതിക മേഖലയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. [1] ഒപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രകാശത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു . [2] പ്രകാശത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. , [3] ഉദാഹരണം ലെൻസുകൾ, ദർശിനികളും, ദൂരദർശിനികൾ, ലേസർ, ഡിറ്റക്ടറുകൾ, ഫൈബർ ഓപ്റ്റിൿ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് സിസ്റ്റങ്ങൾ (ഉദാ സിഡി, ഡിവിഡി ).

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. Read "Harnessing Light: Optical Science and Engineering for the 21st Century" at NAP.edu (in ഇംഗ്ലീഷ്).
  2. "An Introduction to Optical Design | Synopsys". www.synopsys.com (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2021-04-11.
  3. Walker, Bruce H (1998). Optical Engineering Fundamentals. SPIE Press. p. 16. ISBN 978-0-8194-2764-9.